Verbeterde inzet binnenvaart in de haven van Amsterdam

Gerealiseerd in Nederland

Verbeterde inzet binnenvaart in de haven van Amsterdam

Rebel heeft een vastgoedbedrijf ondersteund in hun onderzoek naar de verhoging van havengebondenheid van huidige en toekomstige huurders in het Atlaspark. Hiervoor ontwikkelden we een business case om de haalbaarheid van de binnenvaart aan te tonen.

Uitdaging

De klant, vastgoedbedrijf Delin Property, wil haar relatie met het havenbedrijf Amsterdam uitbouwen en in dialoog treden over de stapsgewijze verhoging van de havengebonden invulling hiervan door haar huidige en toekomstige huurders. Hiervoor wil Delin Property inzicht krijgen in de mogelijkheden om de havengebondenheid van haar huurders te vergroten door het proactief uitwerken van business cases.

Aanpak

Rebel heeft als onderdeel van de advieswerkzaamheden een totale logistieke kostencalculator opgemaakt om proactief business cases uit te werken voor verschillende type huurders van Delin. Het doel van de kostencalculator was het aantonen van de haalbaarheid van een verhoging van de watergebonden aan en/of afvoer van maritieme containerstromen door een binnenvaartoplossing tussen de haven van Rotterdam en Amsterdam uit te werken. De totale logistieke kostencalculator maakt een analyse van de kostprijs, de doorlooptijd en de duurzaamheid. De unimodale wegvervoeroplossing werd als benchmark gehanteerd.

De marktgegevens voor het model werden opgehaald door middel van diepte-interviews met verscheidene marktpartijen (huurders en multimodale transportaanbieders actief in o.a. de haven van Amsterdam en het Havenbedrijf Amsterdam).

Het resultaat is een pitch met kansen en aanbevelingen richting verschillende klanten die gehanteerd kan worden voor commerciële doeleinden, alsook een overzicht van kansen voor het havenbedrijf Amsterdam om multimodaliteit verder te stimuleren.

Door het uitvoeren van de studie en de resultaten toe te lichten aan het havenbedrijf Amsterdam heeft Delin zijn relatie met het havenbedrijf kunnen versterken. Het havenbedrijf Amsterdam was aangenaam verrast door de wijze waarop de studie werd uitgevoerd en heeft hen mooie inzichten gegeven in de propositie van Amsterdam m.b.t. vervoer over water. Het havenbedrijf wil hier dan ook graag vervolgstappen aan koppelen.

Impact

Een sterke pitch om vervoer over water naar Amsterdam verder te stimuleren.