Ketenanalyse voor Port of Amsterdam

Gerealiseerd in Nederland

Als centrale hub in de wereldwijde logistiek staat de haven van Amsterdam voor nieuwe uitdagingen. Naast de traditionele stromen richt de haven zich op nieuwe, duurzame ladingen en het aantrekken van nieuwe klanten. Deze nieuwe klanten en ladingen brengen de complexiteit van onderling verbonden waardeketens met zich mee, waardoor het soms lastig is om te traceren waar de ladingen vandaan komen.

Uitdaging

In 2025 wil Port of Amsterdam een toonaangevende Europese zeehaven zijn die vooroploopt in de transitie naar een duurzame samenleving. Hoewel een haven geen directe invloed heeft op de herkomst van grondstoffen, erkent Port of Amsterdam haar verantwoordelijkheid binnen internationale handelsketens, vooral gezien het feit dat goederen uit gebieden met milieuschade of mensenrechtenkwesties kunnen komen. Daarom streeft Port of Amsterdam naar een beter inzicht in de herkomst van ladingen, met een sterke focus op het vergroten van transparantie en verduurzaming in de toeleveringsketen

De aanpak

In samenwerking met The Terrace heeft Rebel een uitgebreide analyse uitgevoerd naar de risico’s in de waardeketen van ladingen in de haven, met de focus op cruciale ketens zoals steenkool, palmolie en diesel. Het doel was om de risico’s beter te begrijpen en een kennisbasis te creëren voor commerciële managers, ter ondersteuning van discussies met bestaande klanten en onderhandelingen met potentiële nieuwe klanten binnen de haven.

De risicobeoordeling was gebaseerd op de due diligence-benadering van de OESO. Dit omvatte het identificeren, analyseren en prioriteren van milieu-, sociale en governance-risico’s in de upstream waardeketen van de ladingen in de haven.

De categorieën risico’s omvatten mensenrechten, ontbossing, vervuiling, kinderarbeid, klimaatverandering, gezondheid en veiligheid, gemeenschappen en landgebruik. Rebel analyseerde de risico’s in de waardeketen per lading door te kijken naar de toekomstbestendigheid in de haven en naar maatschappelijke trends.

Om begrip te waarborgen en input te verzamelen, organiseerde Rebel een workshop voor de commercieel managers van Port of Amsterdam, die uiteindelijk de gebruikers zouden zijn van de ketenanalyse. Deze sessie faciliteerde een open discussie over duurzaamheid, uitdagingen, risico’s en mogelijke oplossingen binnen verschillende waardeketens, waarbij gedeelde verantwoordelijkheid vanuit Port of Amsterdam centraal stond.

Impact

De ketenanalyse van Rebel vergroot het inzicht bij de commerciële afdeling van Port of Amsterdam over potentiële risico's in de waardeketen van ladingstromen die door de haven lopen.

De ervaringen van een Rebel

Impact op de wereldwijde logistieke keten

"Het inzichtelijk maken van risico's, waaronder sociale en mensenrechtenrisico's, vergroot het bewustzijn binnen de commerciële afdeling van Port of Amsterdam over waardeketens en doet hen inzien welke rol zij als haven kunnen spelen."
Karlien de Boer