Procesbegeleiding voor de realisatie van Seine Schelde Vlaanderen

Gerealiseerd in België

Procesbegeleiding voor de realisatie van Seine Schelde Vlaanderen

Rebel voorziet strategische en beleidsondersteuning aan De Vlaamse Waterweg nv in de uitvoering van projecten die kaderen in de uitbouw van het Seine Schelde netwerk op het Vlaams grondgebied.

Uitdaging

Het realiseren van Seine Schelde Vlaanderen betekent het uitvoeren van talrijke werken aan tientallen locaties op maar liefst 7 vaarwegen. Een geïntegreerde aanpak en opvolging is hierbij noodzakelijk.

Aanpak

De Vlaamse Waterweg nv heeft een multidisciplinair team van studie- en ontwerpbureaus aangesteld voor de procesbegeleiding van Seine Schelde Vlaanderen. Rebel zet haar financieel en transport economische expertise in voor de uitvoering van de verschillende deelprojecten. Rebel ondersteunt hiermee De Vlaamse Waterweg nv in het uitbreiden van het waterwegennetwerk op een maatschappelijk en economisch verantwoorde manier.

We adviseren De Vlaamse Waterweg nv enerzijds in het maken van doordachte investeringsbeslissingen door het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses, het analyseren van verschillende financieringsmogelijkheden, het ondersteunen bij het behalen van Europese subsidies. Anderzijds zetten we onze transport economische kennis in om het binnenvaartnetwerk optimaal te benutten. Zo ontwikkelt Rebel een tool om de mogelijkheden voor een watergebonden ontsluiting van de bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen te identificeren en zo een model shift te realiseren.

Maar de talrijke werken creëren ook een tijdelijke impact op de bevaarbaarheid van de waterwegen. Zo verkent Rebel samen met De Vlaamse Waterweg nv en de bedrijven gelegen aan het Kanaal Roeselare-Leie de mogelijke transportalternatieven die kunnen worden ingezet tijdens de renovatiewerken aan Sluis Ooigem om op die manier de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 

Impact

Een financieel-economisch haalbare aanpak van Seine Schelde Vlaanderen voor een maximale modal shift naar de binnenvaart.