verduurzamen gebouwde omgeving

Een belangrijke uitdaging is om gemeenten, woningcorporaties, warmteleveranciers en andere belanghebbenden optimale keuzes te laten maken in de warmtetransitie. 

Verduurzamen gebouwde omgeving

Een korte intro

We werken graag mee aan concrete plannen voor het realiseren van warmteprojecten die zich nog in de ontwikkelfase begeven. Bijvoorbeeld nieuwe warmtenetten met duurzame warmtebronnen zoals geothermie, aquathermie of restwarmte. Onze uitgebreide kennis van de energiesector, wetgeving, businesscases, financiering en structurering van de samenwerking tussen publieke en private partijen komt daarbij uitstekend van pas. Daarbij helpen we gemeenten met projectontwikkeling, komen tot een wijkuitvoeringsplan (WUP) voorbereiden van aanbestedingen van nieuwe warmtenetten en strategisch advies over de marktordening. Woningcorporaties ondersteunen we om te komen tot een aansluitovereenkomst met een warmteleverancier of een brede verduurzamingsstrategie.

 

 

 

C

Chat met onze verduurzamen gebouwde omgeving Rebel

gerelateerde projecten

onze experts