wind

Windenergie is een van de belangrijkste bronnen voor hernieuwbare energie vanwege de hoge kostenefficiëntie en ruime mogelijkheid tot ontwikkeling, vooral op zee. Op dit moment wordt al meer dan 10% van de wereldwijde energieconsumptie opgewekt met wind. In de komende jaren zal dit aandeel flink toenemen door de ontwikkeling van zowel onshore als offshore windparken. Rebel is in Nederland één van de voornaamste adviseurs op het gebied van financiering, waardering, aan- en verkoop en ander financieel advies voor windparken. Naast financieel advies, wordt Rebel ook veel gevraagd bij strategische beleidskeuzes. Rebel kijkt bijvoorbeeld naar participatie en/of lokaal eigenaarschap in windprojecten (of soortgelijk). Bovendien adviseert Rebel overheden over de versnelling van windenergie. Zo onderzoekt Rebel methoden voor (financiële) participatie in windprojecten, wat zorgt voor een betere lusten-lastenverdeling. Ook brengen we de maatschappelijke en ruimtelijke impact van aanlanding van wind op zee (en de bijbehorende infrastructurele veranderingen) voor een regio in kaart.

In het kort

Wind energie voor de toekomst

Rebel is betrokken (geweest) bij veel windparken, zowel in Nederland als daarbuiten. Voor diverse grote projecten op land hebben we financiering opgehaald en worden gevraagd voor het ontwikkelen van de bijbehorende strategische planvorming. We werken aan de waardering van windparken, advisering over financieringsstructuren, participatie van de lokale omgeving, technische en ecologische vraagstukken. Rebel betrokken bij diverse onshore en offshore windprojecten in binnen- en buitenland. Hierin adviseren we onder andere consortia bij het doen van een bieding in grote tenderprocessen, zowel op kwalitatieve als kwantitatieve aspecten. Daarnaast zijn wij internationaal veel betrokken bij biedingen. Ook is Rebel actief in nieuwe vormen van windenergie, zoals de ontwikkeling van drijvende windparken.

Wij geven M&A-advies, rekenen businesscases door en zetten financieringsstrategieën met contractpartijen op. Daarnaast adviseren we over strategie en verzorgen en begeleiden we een financieringsproces tot en met financial close.

Wij geven M&A-advies, rekenen businesscases door en zetten financieringsstrategieën met contractpartijen op. Daarnaast adviseren we over (beleids)strategie en verzorgen en begeleiden we een financieringsproces tot en met financial close.

Lees hier meer:

Download
C

Chat met onze wind Rebel

gerelateerde projecten

onze experts