Hart van Brabant: een lokale klimaatsamenwerking

Gerealiseerd in Nederland

Rebels Roelof Kooistra en Marc van der Steen hebben een nieuwe samenwerking tot stand gebracht in Nederland. Acht gemeenten, samen met het Energiefonds Brabant, beginnen aan een reis om duurzame zonne- en windprojecten te ontwikkelen in de regio Hart van Brabant via een naamloze vennootschap.

Uitdaging

Nederland is verdeeld in energieregio’s om klimaatdoelstellingen te halen. De regio Hart van Brabant streeft naar ambitieuze klimaatdoelen en richt zich op energiebesparing, duurzame zonne- en windprojecten en klimaatbestendige maatregelen. Ze leggen de nadruk op het betrekken van bewoners, bedrijven en organisaties en streven naar ten minste 50% lokaal eigenaarschap, een ongekend streven. Deze uitdaging intrigeerde onze Rebels Marc van der Steen en Roelof Kooistra, die een kans zagen om baanbrekend werk te verrichten.

De aanpak

De Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) schetst de doelen voor duurzame energie, klimaatadaptatie en ontwikkeling tot 2030. Als regionale projectleiders voor REKS streefden Marc en Roelof ernaar om deze doelen af te stemmen op actieve participatie van bewoners, bedrijven en organisaties, om ervoor te zorgen dat grootschalige duurzame projecten voor minstens 50% in lokale handen waren.

Hun inzicht leidde tot de erkenning dat publieke controle essentieel is voor duurzame energie via een integrale gebiedsontwikkeling. Daarom begonnen ze met de oprichting van een naamloze vennootschap voor openbare ontwikkeling, met deelname van acht regiogemeenten en Energiefonds Brabant als belanghebbenden. In dit samenwerkingsverband zouden deze entiteiten investeren, risico’s delen en de energietransitie versnellen in aangewezen “energieknooppunten”.

Gemeenten delen ook een collectieve verantwoordelijkheid voor de aanpassing aan een veranderend klimaat. De N.V. faciliteert de financiering van klimaatprojecten uit de regionale klimaatagenda via een speciaal klimaatfonds. Dit zorgt ervoor dat de lusten en lasten van klimaatinitiatieven collectief worden gedeeld.

Gesteund door regionale gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben Roelof en Marc twee jaar gewerkt aan de oprichting van dit bedrijf. Dit initiatief stelt deelnemende gemeenten in staat om controle te houden over de energietransitie en tegelijkertijd de inkomsten uit wind- en zonne-energie binnen de regio te houden.

Ze hebben ook het opmerkelijke doel bereikt om ervoor te zorgen dat 50% van de projecten lokaal eigendom is. Dit betekent dat inwoners en lokale ondernemers een belangrijke rol hebben in de besluitvorming, planning en zelfs financieel voordeel kunnen behalen tijdens de operationele fase.

 

Foto door ©Elco van Berkel (VanBerkel.studio)

Impact

Als projectleiders hebben we een samenwerkingsverband bevorderd dat de overgang naar hernieuwbare energie, klimaatadaptatie en lokaal eigenaarschap versnelt.

De ervaring van een Rebel

Een baanbrekende samenwerking

"Het vormgeven van de energietransitie vraagt om een goede wisselwerking tussen publieke en private partijen. De publieke ontwikkelings-BV kan een belangrijke regionale bijdrage leveren aan het versnellen van deze transitie en is uniek in zijn opzet voor Nederland. We zijn er trots op dat we deze samenwerking hebben kunnen vormgeven."
Marc van der Steen