duurzame warmtebronnen: geothermie of anders

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Rebel werkt aan de ontwikkeling van alternatieve warmtebronnen, zoals geothermie en aquathermie, en adviseert over de bijbehorende infrastructuur: warmtenetten. De vraag naar energie in de vorm van warmte zal de komende jaren dan ook verder groeien.

In het kort

Geothermie: een uitdagende markt

Geothermie is een schone en hernieuwbare bron van warmte (en soms ook elektriciteit) die een belangrijke rol speelt in de energietransitie. Dat biedt kansen, maar stelt ons ook voor uitdagingen. Het boren naar warmte vergt grote investeringen en gaat gepaard met veel onzekerheden. Rebel werkt sinds 2013 aan de ontwikkeling van geothermie-installaties en draagt bij aan de succesvolle ontwikkeling, financiering en implementatie van geothermie-, warmteopslag- en warmtedistributiesystemen.

Rebel treedt op als adviseur voor geothermieprojecten die voorzien in de warmtebehoefte van glastuinbouwbedrijven en/of de gebouwde omgeving. Rebel verbindt daarin technische, juridische en financiële disciplines en draagt proactief bij aan het opzetten van contractstructuren waarmee het project werkelijkheid wordt. Wij geven M&A-advies, rekenen businesscases door, en zetten de financieringsstrategie voor deze complexe assets met contractpartijen op. Daarnaast adviseren we over strategie en verzorgen en begeleiden we een financieringsproces tot en met financial close.

Ondersteuning bij de warmtetransitie

Om de warmtetransitie te doen slagen, is het van belang dat gemeenten, woningcorporaties, warmteleveranciers en andere belanghebbenden optimale keuzes maken. Rebel adviseert deze stakeholders dan ook bij verschillende vraagstukken rondom duurzame warmte.

In het kader van de Transitievisie Warmte helpen wij gemeenten met de vraag waar te beginnen met de transitie. Daarbij zoeken we samen naar toekomstbestendige gebieds- en gebouwgebonden oplossingen. We werken mee aan het realiseren van warmteprojecten die zich nog in de ontwikkelfase begeven, zoals nieuwe warmtenetten met duurzame warmtebronnen.

Zo ondersteunen we diverse woningcorporaties om tot een aansluitovereenkomst met een warmteleverancier te komen, of een brede verduurzamingsstrategie op te zetten. Onze uitgebreide kennis van de energiesector, circulariteit, businesscases en impactberekeningen, financiering, en structurering van de samenwerking tussen publieke en private partijen komt daarbij uitstekend van pas. Tot slot verzorgen wij ook trainingen over financiering voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en geven beleidsadvies over de warmtemarkt.

Lees hier meer:

Download
C

Chat met onze duurzame warmtebronnen Rebel

gerelateerde artikelen

onze experts