We staan in Nederland voor een aantal grote opgaven. Er moeten grote aantallen woningen bijkomen. Tegelijkertijd moeten we onze steden leefbaar en bereikbaar houden. En het liefst op een energiezuinige, groene, én inclusieve manier, die past in de beperkte ruimte die we maar hebben.  

In theorie is dit al vrij complex – waar zoveel verschillende partijen betrokken zijn, komen veel verschillende perspectieven kijken. In de praktijk is dit nog complexer. Begin juni brachten wij daarom bij Rebel dé mobiliteitsexperts van Nederland samen, om de lijnen uit te zetten voor de mobiliteit van morgen.

De conclusie was: we moeten – en willen – dit samen doen, daarvan leren, en vervolgens blijven experimenteren. Benieuwd waar we verder op uitkwamen? Klik door de thema’s op de pagina, bekijk de visuele notities, lees de artikelen – en als je met ons mee wilt denken of meedoen, neem vooral contact op!

 

Als het gaat om mobiliteit, is het zaak om een balans te vinden tussen wat mensen willen en waar ruimte voor is. Inclusiviteit kan dus op gespannen voet staan met duurzaamheidsambities. Daarnaast is het belangrijk om mobiliteit betaalbaar te houden, zodat iedereen van A naar B kan komen. Lees verder over “Inclusieve mobiliteit in een wereld van schaarser wordende ruimte“.

Lees verder

 

De openbare ruimte is schaars geworden. Steden staan voor grote uitdagingen. Er moeten grote aantallen woningen gebouwd worden. En op diezelfde schaarse vierkante meters moeten bijvoorbeeld de energietransitie, wateropvang en groen worden gerealiseerd. Maar uiteindelijk draait het om de mens. Lees verder over “De 15-minuten-stad: een antwoord op de grote uitdagingen van onze tijd“.

Lees verder

 

Verstedelijking is een kans om het hele mobiliteitssysteem anders in te richten en te werken aan andere vormen van personenvervoer en logistiek. Als we dat goed doen, zal er meer ruimte komen voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Lees verder over hoe dat ‘goed doen’ er uit kan zien in “Mobiliteit als drager in de ontwikkeling van de nieuwe verstedelijking“.

Lees verder

Verder lezen?

Lees onze whitepaper “De 15-minutenstad Hoe doe je dat?”.

Download de whitepaper

Lees het artikel “Op weg naar de wijkhub” – Waarom (en hoe) de gemeente de regie moet nemen bij de ontwikkeling van een netwerk van wijkhubs.

Download het artikel

Vragen? Neem zelf contact op met onze mobiliteitsexperts: