Over Wouter van der Geest

Het goederenvervoer en de (binnen)scheepvaart kennen nauwelijks geheimen voor mij. Ik verbind de praktijk met data, modellen en prognoses en breng deze sector zo verder.

Maak connectie met Wouter

In het kort

Goederenvervoer en logistiek, en dan in het bijzonder de haven- en scheepvaartsector, hebben mijn bijzondere aandacht. Dat gaat zelfs zo ver dat ik bewust een huis aan het water heb gekocht om op deze sector uit te kijken. Ik werk aan vraagstukken met betrekking tot modal shift naar duurzame transportmodi zoals de binnenvaart en shortsea, het spoorgoederenvervoer en buisleidingen. Ik adviseer over investeringen in nieuwe infra- en superstructuur voor deze modaliteiten, zowel als het gaat om technische details zoals de doorvaarthoogte van bruggen en de capaciteit van sluizen en (inland) terminals, als over de financiële en maatschappelijke opbrengsten van dergelijke projecten.

Maar ook de verduurzaming, digitalisering en arbeidsmarkt van de haven- en scheepvaartsector hebben mijn bijzondere aandacht, en op die vlakken doe ik regelmatig projecten. Elektrificatie, waterstof of biobrandstoffen, het komt allemaal voorbij. Zo adviseerde ik de Europese Commissie over de nieuwe richtlijn voor beroepskwalificaties in de binnenvaart en over River Information Services, de digitale informatie voor de sector.

Bij dergelijke projecten draag ik zorg voor een creatieve, data-gedreven aanpak en de verbinding met de praktijk. Als geen ander weet ik data boven water te halen waarmee fundamentele onderbouwing van strategische keuzes geleverd kan worden. Zo zorg ik dat de inzichten die we leveren goed aansluiten bij de klantvraag en we de transportsector een stap verder kunnen brengen bij het volbrengen van de maatschappelijke en economische opgaven.

Naast scheepvaart heb ik ook een passie voor voetbal. Er is letterlijk en figuurlijk geen groot voetballer aan mij verloren gegaan, maar als onafhankelijk KNVB-scheidsrechter probeer ik wekelijks bij te dragen aan het spelplezier van amateurvoetballers.