Trixie Conlu

Over Trixie Conlu

De meeste mensen willen iets positiefs bijdragen aan de wereld. Bij Rebel doen we dat ook echt.

Maak connectie met Trixie

In het kort

Ik houd me vooral bezig met publiek-private samenwerking en help om de juiste voorwaarden te scheppen voor het creëren van maatschappelijk waarde, waarbij expertise uit zowel de publieke als private sector wordt benut. Goed gestructureerd kunnen deze projecten een structureel probleem in het moderne kapitalisme aanpakken: te veel risico voor de overheid, te hoge beloning geprivatiseerd.

Ik ben me gaan interesseren in hoe instellingen meer maatschappelijke waarde kunnen creëren, door publiek-private samenwerking of op andere manieren. Ik heb het enorm naar mijn zin bij Rebel, in mijn werk heb ik alle ruimte om nieuwe mogelijkheden te verkennen.