transitie­management: een rebelse verandering

Oude machtsstructuren ontmantelen, nieuwe structuren met een economische en maatschappelijke meerwaarde opbouwen. Met een rebelse interventiemethode en rebelse technieken pakt Rebel dit aan. Met transitiemanagement krijgen we publieke en private partijen sneller in beweging om naar nieuwe marktsystemen te groeien.

Transitiemanagement

De service

De visie van Rebel op transitie is dat de tijd rijp is voor grootschalige marktveranderingen. Zowel publieke als private partijen moeten daarin meegaan. Ze zeggen weleens dat vreemde ogen dwingen: vanuit een onafhankelijke positie kunnen wij het transitieproces versnellen. Dat kent winnaars en verliezers. Samenwerken tussen veranderingsgezinde regime-spelers en nichespelers is essentieel voor een succesvolle transitie. Door met beide typen spelers samen te werken aan het nieuwe systeem, krijgen wij alle neuzen in dezelfde richting.

Rebels geloven dat bepaalde transities noodzakelijk en vooral mogelijk zijn. Daarom staan we graag met de koplopers op de barricaden. Om vervolgens partijen binnen en buiten ons netwerk te verbinden en het verhaal voor het voetlicht te brengen. Zo streven we naar vooruitgang, want ‘If you do what you always did, you will get what you always got’.

C

Chat met onze transitiemanagement Rebel

gerelateerde projecten