Water als hefboom: De omgeving Nakuru

Gerealiseerd in Kenia

Dit project richt zich op de uitdagingen van Nakuru op het gebied van water en klimaatadaptatie door middel van innovatieve stedelijke waterinitiatieven. Met een focus op infrastructuur en lokale partnerschappen probeert het project bankabele oplossingen te ontwikkelen die ondersteund worden door de gemeenschap. Door stedelijk ontwerp te integreren met lokale initiatieven zoals het sponsstadmodel, wordt de basis gelegd voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

De uitdaging

De stad Nakuru wordt geconfronteerd met overstromingen en heeft een snelle en daardoor niet-duurzame stedelijke ontwikkeling doorgemaakt. De behoefte aan duurzame en effectieve interventies wordt steeds duidelijker.

De aanpak

Een document ontwikkeld om de basis te leggen voor het creëren van financierbare, innovatieve en allesomvattende voorstellen voor stedelijke waterprojecten in Nakuru om te voorzien in dringende behoeften op het gebied van water en klimaatadaptatie.

In de volgende fase worden geïntegreerde stedelijke ontwerpen en planningsstrategieën gekoppeld aan lokale uitdagingen, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van het sponsstadmodel.

Impact

Een overzicht ontwikkeld van de klimaatgerelateerde uitdagingen van Nakuru en mogelijke oplossingen.

De ervaring van een Rebel

Spannend werk

"Het is geweldig om te werken aan holistische oplossingen voor problemen waar we zo gepassioneerd over zijn, zoals klimaatverandering, ontbossing en investeringstekorten in infrastructuur."
Rob Winters