Strategie duurzaam opdrachtgeverschap voor de Nederlandse waterschappen

Gerealiseerd in Nederland

Strategie duurzaam opdrachtgeverschap voor de Nederlandse waterschappen

Rebel heeft de Unie van Waterschappen, de vereniging van de 21 Nederlandse waterschappen, ondersteund bij het bepalen van hun strategie op duurzaam opdrachtgeverschap.

Uitdaging

Jaarlijks besteden waterschappen voor ca. €2 miljard aan opdrachten aan. Door duurzaamheid te verankeren in deze opdrachten is enorme impact te maken voor uitdagingen als de energietransitie en circulaire economie.

Aanpak

De strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen is een strategie om de sector brede ambities van de waterschappen te vertalen naar de markt. De Unie van Waterschappen heeft Rebel betrokken toen de strategie al in een vergevorderd stadium was omdat de opstellers behoefte hadden aan een frisse en kritische blik. Duurzaam Opdrachtgeverschap experts van Rebel hebben deze review op een pragmatische manier aangepakt, waardoor de opstellers in de beperkte tijd de resteerde nog zoveel mogelijk aan het stuk kon bijschaven.

Dezelfde adviseurs hebben de Unie na afronding van de review ondersteund opmerkingen te verwerken en het stuk gereed te maken.

Impact

Met de strategie duurzaam opdrachtgeverschap worden de waterschappen koploper op het gebied van verduurzaming van de publieke sector en verminderen hun eigen footprint.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“Publieke inkoop is een enorme drijfveer voor innovatie en verduurzaming in overheidsgedomineerde markten, zoals de Grond-, Weg- en Waterbouw. Met deze strategie zetten de waterschappen zichzelf op de kaart als koploper op dit vlak.”
Adviseur circulaire (bouw)economie, innovatie en aanbesteden
Gerben Hofmeijer