Stadslab2050: stedelijk lab rond duurzame stad Antwerpen

Gerealiseerd in België

Stadslab2050: stedelijk lab rond duurzame stad Antwerpen

Stadslab2050 onderzoekt hoe we de complexe vraagstukken van onze tijd en de nabije toekomst op de beste manier kunnen aanpakken. Via participatieve multi-stakeholder trajecten zet men experimenten op in de stad die bijdragen aan een duurzaam Antwerpen in 2050.

Uitdaging

Onze wereld wordt steeds complexer en daarmee ook de vraagstukken. Duurzaamheid is zo’n complex probleem. Hoe bieden we zoveel mogelijk mensen een zo leefbaar mogelijke stad zonder het milieu verder uit evenwicht te brengen? Of liever nog: terwijl we het evenwicht herstellen? Hoe gebruiken we zonder uit te putten, hoe verwerken we zonder te vervuilen, en vooral: hoe doen we dat rekening houdend met de verwachtingen, levenspatronen en vrijheden van de bewoners?

Aanpak

Onze traditionele aanpak is niet opgewassen tegen die complexiteit. Er zijn geen makkelijke oplossingen en we kunnen het niet alleen. Als we Antwerpen in 2050 tot een duurzame stad willen uitroepen, moeten we de problemen in hun complete samenhang aanpakken, met alle relevante betrokkenen. We moeten elkaar leren kennen en ontdekken hoe we het beste kunnen samenwerken. Dit is dan ook de kern van Stadslab2050: uitvissen hoe we samen die duurzaamheidsvraagstukken kunnen aanpakken. Dat doen we door er vol in te springen. Door te experimenteren, concrete oplossingen te bedenken, samen te werken en steeds weer bij te leren.

Sinds 2017 treedt Rebel op als een van de begeleiders voor participatietrajecten van Stadslab2050. Samen met partners The Change Designers en Drift zorgen we voor een vernieuwende aanpak die gericht inspeelt op het evenwicht tussen enerzijds langetermijntransitie en anderzijds concrete kansen op korte termijn. Onze rol is voornamelijk gericht op projectbegeleiding, ondersteuning in co-creatie, innovatieve businessmodellen en het uitbreiden van het netwerk van Stadslab2050.

Impact

Onze vernieuwende aanpak betrekt én engageert ondernemers en burgers bij de uitdagingen van Antwerpen.