Sluiten van de plasticketen (plastic verpakkingen) in Nederland

Gerealiseerd in Nederland

Sluiten van de plasticketen (plastic verpakkingen) in Nederland

De afgelopen vijftig jaar heeft het gebruik van plastic een grote vlucht genomen. En van al het plastic dat op de Nederlandse markt komt, wordt 40 procent gebruikt als verpakkingsmateriaal. Niet al dit plastic verpakkingsmateriaal wordt opnieuw gebruikt en gerecycled.

Uitdaging

Sinds 2008 wordt elk jaar meer plastic verpakkingsafval van Nederlandse huishoudens ingezameld en gerecycled. Tegelijkertijd zijn de kosten van de verwerking van plastic afval gestegen en is de kwaliteit van het ingezamelde plastic laag vergeleken met nieuw geproduceerd plastic. Het sluiten van de plastic verpakkingsketen is, zowel wat betreft hulpbronnen als financieel, nog niet mogelijk.

Het sluiten van de plastic verpakkingsketen vraagt om een systeembenadering en integratie van informatie uit verschillende disciplines. Rebel werd gevraagd het stakeholdermanagement en een coördinerende rol op zich te nemen in dit interdisciplinaire onderzoek in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving waar de belangen van uiteenlopende partijen zorgvuldig moeten worden afgewogen.

The approach

We gebruikten onze kennis van de sector en ons netwerk om de belangen van alle betrokken stakeholders te combineren. Tevens coördineerden we verschillende deelonderzoeken, waarbij tussentijdse resultaten werden getoetst door een onafhankelijke commissie van deskundigen en een adviescommissie.

Tot slot voerden we een marktscan uit voor gerecycled plastic en ontwikkelden we een financieel-economisch model waarbij diverse scenario’s voor maatregelen in de plastic verpakkingsketen en de toekomstige effecten werden doorgerekend.

Impact

Het opstellen van een rapport dat werd gebruikt tijdens de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.