Onderzoek naar een goede ordening van de postsector

Gerealiseerd in Nederland

Onderzoek naar een goede ordening van de postsector

De overheid reguleert de Nederlandse postsector. Rebel heeft het ministerie enkele keren ondersteund bij de vormgeving van deze markt, gericht op publieke doelen zoals betaalbaarheid, toegankelijkheid en toekomstvastheid.

Uitdaging

De postsector is een complex systeem met gereguleerde en niet gereguleerde delen. De sector verandert, omdat we minder brieven schrijven en tegelijkertijd meer pakketjes krijgen. Dit vraagt steeds weer om inzicht in de werkbaarheid van het reguleringssysteem.

Aanpak

We voeren regelmatig evaluaties uit, bijvoorbeeld van de Universele Postdienst (UPD; in 2017 en wederom in 2021) en van de Postregeling (in 2013). Daarnaast hebben we in het kader van de Postdialoog onderzocht welke kostenbesparingen mogelijk zijn door consolidatie op de “last mile” van postbezorging, en hebben we onderzocht of de Postregeling aanpassing behoeft na deze consolidatie.

In deze onderzoeken is onze rol die van een onafhankelijke expert. We voeren gesprekken met alle belanghebbenden, en voorzien het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van onafhankelijk advies.

Daarbij hebben we steeds oog voor de specifieke omstandigheden van deze markt. Een krimpende markt reguleren zonder dat die regulering zelf de krimp versnelt, is namelijk ingewikkeld. Alle marktpartijen, groot en klein, moeten in staat zijn een verdienmodel in stand te houden. Maar tegelijkertijd moeten de diensten voor klanten toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar blijven.

Impact

Besluiten over de regulering van de markt kunnen genomen worden op basis van de beste beschikbare informatie.