Milieu-impact van ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen

Gerealiseerd in Nederland

Milieu-impact van ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen

We ondersteunden Nederlandse gemeenten bij het besluit om het bestaande opt-outsysteem voor het beperken van ongeadresseerd drukwerk (nee/ja- of nee/nee-sticker) al dan niet om te draaien naar een opt-insysteem (ja/ja-sticker).

Uitdaging

Rebel ging de uitdaging aan om een gebruiksvriendelijke tool te ontwikkelen waarmee gemeenten de potentiële milieu-impact van verschillende opties kunnen bepalen voor hun specifieke situatie.

De aanpak

We begonnen met het verzamelen van data om de tool te vullen. Hiervoor werden eerdere onderzoeksgegevens gebruikt (bijvoorbeeld naar de impact van het opt-insysteem en gedrag), voerden we meer dan 15 gesprekken met stakeholders en betrokkenen in de keten, en verzamelden we gegevens uit de impactdatabase EcoInvent.

Er werd een commissie opgericht om conceptversies te toetsen, aannames te bespreken en vertegenwoordigers van de gemeenten te betrekken bij het proces. De commissie kwam drie keer (virtueel) bijeen.

De tool is zo geprogrammeerd dat gemeenten de impact van de huidige situatie in hun eigen gemeente in kaart kunnen brengen.

We namen verschillende impactfactoren op in het model: materiaalgebruik, broeikasgassen, energieverbruik en waterverbruik. Met het ontwikkelde dashboard kan de huidige situatie vervolgens worden vergeleken met een toekomstige situatie, waarbij verschillende variabelen kunnen worden aangepast.

Om de resultaten in perspectief te plaatsen, kunnen de kilo’s bespaard materiaal worden vergeleken met het gewicht van orka’s, het energie- en waterverbruik met het jaarverbruik van een Nederlands huishouden en de emissiereductie met de uitstoot per passagier voor een retourvlucht tussen Amsterdam en Berlijn. Rebel presenteerde de tool aan diverse stakeholders in twee webinars.

Impact

Verschillende gemeenten gebruikten de tool in hun besluitvorming over wijziging van het beleid.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“Cruciaal was niet alleen de samenwerking met gemeenten, maar ook de samenwerking met drukkers en verspreiders van reclamedrukwerk. Ook zij hadden behoefte aan objectivering van de milieu-impact.”
Director and Senior Consultant at Rebel Circular Economy
Michiel Kort