Met het E-Ticket de Duits-Nederlandse grens over

Gerealiseerd in Duitsland

Met het E-Ticket de Duits-Nederlandse grens over

Met de Nederlandse OV-chipkaart de Duitse grens over en dan verder met de bus naar Aken. Of met een Duits E-Ticket even van Aken naar Limburg. In het kader van HORIZON2020 hebben wij met een groot aantal andere partners samengewerkt aan het ontwikkelen van een pilotproject voor dit soort gevallen.

Uitdaging

In de grensregio van Zuid-Limburg en Aken is dagelijks veel grensverkeer. Mensen wonen in het ene land en gaan in het andere land naar school of naar het werk of boodschappen doen. Het aandeel openbaar vervoer in het grensverkeer is echter veel kleiner dan je zou verwachten.

Aanpak

De Europese Unie stelde subsidies ter beschikking voor een pilotproject waarin de ontwikkeling van grensoverschrijdende, op kosten gebaseerde ov-diensten (account based travelling ofwel een ABT-systeem) moest worden onderzocht. Vanwege het grote aantal bij het project betrokken partners was een goede coördinatie van de verschillende werkpakketten cruciaal. Deze taak heeft Rebel graag op zich genomen. Daarnaast bracht Rebel ook de benodigde technische kennis over interoperabele systemen. We werkten met een team waarin ervaring in het project- en programmamanagement verbonden werd met technische kennis over account-based travelling. Zo konden we ervoor zorgen dat de samenwerking soepel verliep en de ontwikkelde technische oplossingen ook daadwerkelijk realiseerbaar waren.

Onderdeel van het project was het ontwikkelen en certificeren van een contactloos, generiek secure token, het opstellen van de unieke interfacespecificaties van de relevante systeemcomponenten en de interoperabiliteit, alsmede het ontwikkelen van het businessmodel inclusief alle rollen en verantwoordelijkheden. Dankzij de inspanningen van alle betrokkenen kon uiteindelijk een functionerend ABT-systeem worden gerealiseerd. Onze partners aan Duitse zijde waren het Aachener Verkehrsverbund en de E-Ticket Service van het Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. In Nederland werkten we in opdracht van ACCEPT samen met Arriva en Translink.

Impact

Een grensoverschrijdend ABT-systeem waarvoor inmiddels de eerste tests zijn uitgevoerd.