Maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen

Gerealiseerd in Nederland

Maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen

Sport en bewegen maakt de mens gezonder en gelukkiger. De maatschappelijke waarde van sport en bewegen is ongeveer 2,7x hoger dan de investeringen.

Uitdaging

Nooit eerder waren de investeringen en maatschappelijke waarde van sport en bewegen in Nederland gestructureerd in kaart gebracht. Dit vroeg om toepassing van vele databronnen en aannames.

Aanpak

Overheden, burgers en het bedrijfsleven investeren op allerlei manieren in sport. Voor een deel zijn dat investeringen waardoor mensen meer gaan bewegen. In samenwerking met gemeenten en experts uit de sector hebben we de afbakening van de studie bepaald en onderbouwde aannames geformuleerd. Vervolgens is Rebel aan het rekenen geslagen. Daarbij hebben we vele openbare databronnen opgezocht en gecombineerd.

Extra ingewikkeld was dat we niet alleen voor Nederland, maar ook voor de bijna 350 gemeenten in ons land een berekening deden van de maatschappelijke meerwaarde. Investeringen en baten zijn met meerdere rekenregels aan iedere Nederlandse gemeente toegerekend. De uitkomsten zijn op toegankelijke wijze voor gemeenten in een dashboard beschikbaar gesteld. In het dashboard kunnen de gemeenten zichzelf ook vergelijken met hun ‘peers’.

Impact

We hebben een standaard gezet voor de berekening van maatschappelijk meerwaarde, en het besef van het belang om te investeren in sport en bewegen bij beleidsmakers en politici vergroot.