Nieuwe locatie voor het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Gerealiseerd in België

Nieuwe locatie voor het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

'Voor een nieuw museum kom je al snel aan zestig tot zeventig miljoen euro', sprak museumdirecteur Bart de Baere in een interview met De Standaard. De beste locatie selecteren voor de verhuizing van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), met zijn signatuur en invloed op zijn omgeving, houdt dan ook belangrijke afwegingen in.

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Uitdaging

De vier voorgeselecteerde locaties in Antwerpen variëren in termen van grootte, stedenbouwkundige mogelijkheden, eigendom, zakelijke rechten, bebouwing en socio-economische situatie van de omgeving. De uitdaging voor het team lag erin de architecturale, ruimtelijke en financieel-economische aspecten af te wegen en te komen tot een voorkeurslocatie.

Aanpak

Ontwerpend onderzoek van IEA Architecten toonde de potentie aan van de verschillende sites voor een aantrekkelijk ontwerp en inpassing van het nieuwe museum op de sitelocatie. Ingenieurs- en adviesbureau Antea bestudeerde de ruimtelijke inpassing van het museum in de bestaande directe omgeving, en binnen de ruimere stedelijke context. En Rebel heeft inzicht gegeven in de verschillende vastgoedgerelateerde kosten, opbrengsten en opportuniteitskosten per locatie.

Daarbij werd ook geëvalueerd welke vastgoedrisico’s er verbonden waren aan elk van de sites, welke samenwerkingen er te overwegen vielen voor ontwikkeling van de sites, en welke impact de keuze voor elk van de sites heeft op de verdere doorlooptijd. Op basis van het gezamenlijk onderzoek is de Zuidersluis, met uitzicht op de Schelde, geselecteerd als voorkeurslocatie. Naar schatting zal het nieuwe museum daar in 2024 opengaan.

Impact

Inzicht in de optimale locatie voor een publieke investering van om en bij de €60 miljoen.