Kwartiermaken smart mobility-opgave

Gerealiseerd in Nederland

Kwartiermaken smart mobility-opgave

In 2016 maakte de minister van Infrastructuur en Milieu afspraken over een ambitieus bereikbaarheidsprogramma in Zuid-Nederland. Geen pilots en proeven, maar een grootschalige uitrol van het programma en een investering van honderd miljoen. De ambitie? Met smart mobility een optimale bereikbaarheid en het slimste wegennet van Europa realiseren. Dit gaat om ontwikkelingen richting mobiliteit op maat en zelfrijdende auto’s die vragen om een geheel andere manier van (samen)werken. Lees hoe wij in dit project uitvoerig transport-advies gaven.

Man vliegend met laptop boven de snelweg

Uitdaging

Rebel is gevraagd om als kwartiermaker met de provincie Noord-Brabant en het ministerie van IenM dit programma uit te voeren en de governance te organiseren. Onderdeel van het ‘SmartwayZ.NL’-programma is het uitrollen van mobiliteitsoplossingen op (delen van) de A58, de A2, de A67 en in Zuidoost-Brabant.

Aanpak

De mobiliteitsoplossingen gaan over slimme verkeerslichten die de doorstroom in en uit de stad verbeteren, diensten die mensen gebruiken om buiten de spits te reizen en ‘in-car’-systemen die auto’s onderling laten communiceren om zo files tegen te gaan. We stelden het Aanvalsplan Smart Mobility op met daarin drie pijlers: het grootschalig matchen van vraag en aanbod van mobiliteitsdiensten, het uitrollen van een regiobreed C-ITS-netwerk (Cooperative Intelligent Transport Systems) en het bouwen van een real-time datadashboard voor inzicht in verkeersstromen en reismotieven. Na het opstellen van dit aanvalsplan hebben we als mede-kwartiermaker een samenwerkingsorganisatie opgezet.

Ook hebben we een testomgeving voor smart mobility op de openbare weg vormgegeven. En tenslotte hebben we als programmamanager namens het ministerie het aanvalsplan in diverse projecten richting uitvoering gebracht. In dit project werd er op een andere manier samengewerkt tussen overheden en de markt. Daardoor konden wij onze expertise op dit gebied volledig kwijt. We konden onze ervaring met innovaties in de praktijk brengen met behulp van businesscases, bestuurlijke besluitvorming, programmasturing en community building.

Impact

De organisatie staat, het 'living lab' is in uitvoering en andere smart mobility-projecten zijn onderweg.