Kansen voor jongeren in Kenia

Gerealiseerd in Kenia

Kansen voor jongeren in Kenia

Rebel werkte samen met Generation Unlimited (GenU) om betere kansen te creëren voor jongeren in Kenia. Duizenden jongeren moeten betere aansluiting met de arbeidsmarkt krijgen.

Uitdaging

GenU is een internationaal samenwerkingsverband dat zich inzet voor onderwijs- en opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid voor jongeren, zodat ze kunnen uitgroeien tot productieve en betrokken werknemers of ondernemers. Het doel van Rebel was om drie basisdocumenten op te stellen voor de uitvoering van GenU-gerelateerde activiteiten in Kenia. Er moest ook inzicht komen in de knelpunten, uitdagingen en hiaten op deze gebieden en een reeks aanbevelingen worden gedaan voor de uitvoering van de routekaart.

De aanpak

Rebel volgde een stappenplan en deed onderzoek om te helpen met het fundament voor de uitvoering van GenU-gerelateerde activiteiten in Kenia. Het begon met het identificeren van schaalbare initiatieven, de volgende stap was een routekaart met een plan van aanpak op basis van actuele informatie over het onderwijs en opleidingen voor jongeren, voor betere vaardigheden.

De laatste stap was het creëren van betere kansen op de arbeidsmarkt voor de jongeren.

Impact

Kansen voor jongeren in Kenia door onderwijs- en opleidingsmogelijkheden aan te laten sluiten op werkgelegenheid en ondernemerskansen.