GSMA ondersteunen bij digitale oplossingen voor afvalbeheer en transport

Gerealiseerd in MEERDERE LANDEN

GSMA ondersteunen bij digitale oplossingen voor afvalbeheer en -transport

GSMA helpen bij het zoeken naar innovatieve, digitale oplossingen voor de afvalbeheer- en -transportsector in Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-/Zuidoost-Azië.

Uitdaging

Het Mobile for Development Utilities Programme (M4D Utilities) Innovation Fund van GSMA richt zich op digitale oplossingen voor het leveren van energie, water en sanitaire voorzieningen in achtergestelde gebieden. GSMA wilde onderzoeken of het mogelijk was hun steun uit te breiden naar de afvalbeheer- en -transportsector. GSMA heeft Rebel ingeschakeld voor begeleiding en ondersteuning bij het in kaart brengen van relevante trends en innovaties in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en in Zuid-/Zuidoost-Azië, en bij het uitwerken van hun potentiële toegevoegde waarde.

Aanpak

Om te achterhalen welke trends en innovaties er speelden op de markt hebben we marktanalyses uitgevoerd, met speciale aandacht voor bepaalde casestudies en potentiële ondernemers in de geselecteerde regio’s. Via ons internationale netwerk en onze buitenlandse kantoren hebben we een reeks interviews gehouden met zowel nieuwe innovatieve ondernemingen als sectorspecifieke stakeholders binnen de overheden.

Voor elke niche en elk gebied hebben we de uitdagingen en state-of-the-art-ideeën in kaart gebracht. We hebben GSMA geholpen bij het verkennen en vormgeven van mogelijke manieren om nieuwe initiatieven te ondersteunen waar achtergestelde gebieden echt wat aan hebben – met financiële ondersteuning om zakelijke initiatieven een impuls te geven.