EnergieRijk Den Haag

Gerealiseerd in Nederland

EnergieRijk Den Haag

Vooruitlopend op de energiedoelstellingen voor 2050, hebben de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf zestien kenmerkende overheidsgebouwen aangewezen die in 2040 energieneutraal moeten zijn. Rebel gaf duurzaamheidsadvies en is daarmee onderdeel van het consortium dat de strategie hiervoor uitstippelt.

Zakenman houdt zonnepaneel vast

Uitdaging

In de bestaande bouw ligt een forse uitdaging om het energieverbruik te reduceren en verduurzamen. Besparingsmaatregelen zijn kostbaar en ruimte voor duurzame opwekking is beperkt. In een consortium samen met Witteveen+Bos en DWA gaan we de uitdaging aan om hier oplossingen voor te vinden en deze oplossingen op de markt te brengen.

Aanpak

Onder de gebouwen vallen onder meer de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het stadhuis van Den Haag. Samen met onze consortiumpartners onderzoeken we combinaties van energiebesparende maatregelen, het lokaal opwekken van duurzame energie en de kosten en opbrengsten van de verschillende mogelijkheden. Er ligt een forse uitdaging in aanpassingen aan het gebouw, maar nog sterker in de verbinding met lokale bronnen zoals koude-warmteopslag (WKO), geothermie en andere duurzame bronnen.

Wij richten ons met name op de optimalisatie van de investeringsmomenten en een concrete marktbenadering- en aanbestedingsstrategie, zodat het technisch potentieel ook daadwerkelijk leidt tot realisatie. We zetten het potentieel om in uitvoering door een slimme implementatiestrategie. Het definitieve duurzaamheidsadvies is in november 2017 gereed. De eerste realisatie wordt datzelfde jaar nog verwacht.

Impact

Den Haag is op weg naar een energietransitie met 16 energieneutrale gebouwen.