De Rotterdamse Klimaatadaptatiestrategie

Gerealiseerd in Nederland

De Rotterdamse Klimaatadaptatiestrategie

Preparing the city for climate change, with a strategic approach and substantiated measures: this is the aim of the Rotterdam Climate Adaptation Strategy.

Uitdaging

Voor een specifiek onderdeel van de Rotterdamse Klimaatadaptatiestrategie, de economische analyse, vroeg de stad Rotterdam Rebel om hulp. Rebel voerde de opdracht uit samen met Royal Haskoning DHV and Deltares, en ontwikkelde een assessment tool gebaseerd op een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Het was voor het eerst dat een dergelijke tool en methodologie werden toegepast voor stedelijke klimaatadaptatie.

Voor de opdracht moest een tool worden ontwikkeld die kan worden gebruikt om een klimaatadaptatiemaatregel of set maatregelen te onderbouwen met een economische analyse. Belangrijke vereisten waren dat de tool flexibel moest zijn, zodat nieuwe inzichten konden worden geïntegreerd, en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk, zodat de stad de tool zelf zou kunnen gebruiken om verschillende adaptatiestrategieën te vergelijken.

Aanpak

Rebel koos voor deze opdracht de van-grof-naar-fijn-aanpak. De eerste stap van de opdracht omvatte een ruwe kosten-batenstudie die Rebel gebruikte om een eerste selectie te maken en een set van 200 maatregelen terug te brengen tot 43 maatregelen voor vijf thema’s: hittestress, wateroverlast, verdroging, waterveiligheid en bereikbaarheid . De tweede stap was een kosten-batenanalyse voor de 43 gekozen maatregelen. Vervolgens verwerkte Rebel de economische resultaten in een beoordelingskader voor besluitvorming.

Tot slot maakte Rebel een ruwe stakeholderanalyse waarin de verdeling van kosten en baten over de verschillende partijen werd geanalyseerd. De uitkomst van deze oefening was een beter inzicht in waarom bepaalde maatregelen niet worden geïmplementeerd, ook al zijn ze economisch aantrekkelijk.

Impact

Het ontwikkelen van een tool die kan worden gebruikt om een klimaatadaptatiemaatregel te onderbouwen.