De negatieve prijseffecten van veranderingen in de kinderopvang

Gerealiseerd in Nederland

Er zijn plannen om de kinderopvang vrijwel gratis te maken. Wat betekent dit voor huishoudens met verschillende inkomensniveaus?

Uitdaging

De Nederlandse kinderopvang wordt vanaf 2027  grotendeels door de overheid bekostigd. Maar zonder extra maatregelen kan dit de kinderopvang juist duurder maken, met name voor huishoudens met een laag inkomen.

Aanpak

We analyseerden de mogelijk negatieve prijseffecten van de overheidsplannen om de kinderopvang  gratis te maken. De analyse is gebaseerd op een documentstudie, met kinderopvangorganisaties en sectorexperts en economische argumentatie. We toonden aan dat er een hoog risico is op aanzienlijke prijsverhogingen.

Voornamelijk door de beperkte capaciteit, het grote aantal particuliere investeerders in de markt, en het ontbreken van prijsregulering in de overheidsplannen. Dit leidt ook tot een toename van de ongelijkheid tussen inkomensgroepen . We analyseerden ook verschillende reguleringsmechanismen om deze risico’s te verminderen.

Impact

We vergrootten het bewustzijn over risico's van de huidige overheidsplannen voor de kinderopvang.

Beter beleid begint met een ander perspectief. Lees er hier meer over:

Lees verder