Beheren van publiek-private innovaties in de West-Kaap

Gerealiseerd in South Africa

Beheren van publiek-private innovaties in de West-Kaap

Kaapstad is een havenstad aan de Zuid-Afrikaanse zuidwestkust met ruim 4,6 miljoen inwoners. Het is de tweede grootste stedelijke economie van het land en de tweede grootste overheidswerkgever. De economie van Kaapstad groeit snel.

Uitdaging

Rebel werd ingeschakeld door WESGRO, een bureau voor toerisme, handel en investeringen in Kaapstad, om mogelijke en effectieve institutionele modellen voor het beheer van innovaties in de publiek-private sector in de West-Kaap te identificeren.

Aanpak

De basis van dit onderzoek werd gevormd door twee specifieke casestudy’s van bestaande innovaties ontwikkeld door de West-Kaapse overheid in samenwerking met private en academische partners – JUMP en I-CAN. Voor het onderzoek moesten we analyseren welk institutioneel model het beste zou aansluiten bij de behoeften.

Rebel hielp bij de ontwikkeling van een model voor het Jump-project en een model voor het I-CAN-project.

Vervolgens heeft Rebel aanbevelingen gedaan en de bevindingen gepresenteerd voor een algemene institutionele architectuur om innovatie in de West-Kaap te beheren en commercialiseren.

Impact

Bieden van institutionele modellen voor innovaties beheerd door de publieke sector.