Analyse van vrachtstromen voor Stedelijk Distributieplatform Gent

Gerealiseerd in België

Analyse van vrachtstromen voor Stedelijk Distributieplatform Gent

In 2016 introduceerde de stad Gent een in Vlaanderen revolutionair circulatieplan met als doelstelling het weren van doorgaand verkeer in de stad. De binnenstad krijgt zo weer ademruimte, maar wat is de impact op de leveringen en verzendingen in de stad?

Uitdaging

Het Stedelijk Distributieplatform, een innovatief publiek-privaat samenwerkingsverband, voorziet logistieke oplossingen in lijn met de principes van dit circulatieplan. Maar adequate oplossingen kunnen pas gerealiseerd worden na een goede probleemanalyse. Met onze ervaring in stedelijke distributie en het maken van beslissingstools, waren wij de geknipte partij om het Stedelijk Distributieplatform klaar te stomen voor het lanceren van het circulatieplan.

Aanpak

In een ongekend tempo werkten Rebels met complementaire expertise aan een beslissingstool, die enerzijds de huidige stedelijke vrachtstromen en anderzijds de impact van het circulatieplan hierop visueel en kwantitatief in kaart brengt.

Deze tool werd ingezet als vertrekpunt voor werksessies met het stadsbestuur, belangengroepen en het bedrijfsleven, om zo een gedragen en adequate werking te realiseren. Diverse pilotprojecten werden bottom-up gecreëerd met focus op relevante knelpunten. Deze toonden aan dat duurzame stadsdistributie niet alleen werkt op papier, maar ook in de praktijk.

We zijn blij dat we als Rebel pioniersstad Gent hierbij hebben kunnen ondersteunen. We zijn hier ook mee bezig voor andere steden zoals Mechelen en Antwerpen en natuurlijk hopen we om gans Vlaanderen een betere stedelijke mobiliteit te laten verkrijgen dankzij onze tools en modellen. 

Dit zijn projecten met veel uitdagingen en van lange adem, maar Rebel zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op blijven staan en dat de lucht die wordt ingeademd gezond is.

Impact

De onderbouwing van een waaier aan pilotprojecten, noodzakelijk voor het werken van het nieuwe circulatieplan.