Advies voor economische en financiële analyse van water in de circulaire economie

Gerealiseerd in Meerdere landen

We steunden het initiatief van de Global Water Practice van de Wereldbank om de principes van circulair water en weerbaarheid te helpen overnemen en implementeren in steden over de hele wereld.

Uitdaging

Naar verwachting zal de wereldbevolking in steden in 2050 bijna verdubbeld zijn – een toename die ernstige gevolgen heeft voor de vraag naar water in steden. De vraag naar water in steden zal naar verwachting stijgen tot 30 procent van de totale wereldwijde vraag. De toename van het gebruik van water in steden zal ook leiden tot meer afvalwater en watervervuiling. Klimaatverandering verergert de reeds bestaande druk op het water en heeft nu al een meetbaar effect op de stedelijke watercyclus, waarbij de hoeveelheid, distributie, timing en kwaliteit van het beschikbare water verandert.

Benadering

We hebben een methode ontwikkeld om de financiële en economische kosten en voordelen van circulaire economische benaderingen te beoordelen en zo de winst aan te tonen die behaald kan worden door af te stappen van het huidige, niet-duurzame lineaire denken. Het aantonen van de economische en financiële voordelen van het toepassen van de WICER-principes is cruciaal voor het genereren van interesse, betrokkenheid en financiering voor WICER-projecten bij beleidsmakers en besluitvormers.

Er wordt verwacht dat het gebruik van een dergelijke methode beleidsmakers zal helpen bij het prioriteren van investeringen en interventies met behulp van het WICER-kader en hen zal helpen bij het identificeren van nieuwe financieringsopties voor circulaire waterprojecten en financiële instrumenten om dergelijke projecten uit te voeren.

Impact

We helpen en informeren beleidsmakers om circulaire en weerbare principes te implementeren in steden over de hele wereld.

De ervaring van een rebel

Uiterst waardevolle benaderingen voor waterschaarste

"Het aanpakken van het probleem van waterschaarste in stedelijke omgevingen over de hele wereld door het ontwikkelen van een handig kader is zeer waardevol, omdat het beleidsmakers dichter bij het overwegen van circulaire benaderingen brengt."
Consultant
Arno Sikora