Exploitatiemodel mobiliteitshubs: Een financieel hub-model voor de toekomst

mobiliteit

Nederland staat voor een ruimtelijke opgave die zonder een mobiliteitstransitie niet van de grond zal komen. Een essentieel onderdeel daarvan is de mobiliteitshub, die niet meer weg te denken is uit de plannen.

Bij Rebel willen we zorgen dat we hubs nu ook écht voor elkaar gaan krijgen. Daarvoor is het nodig om hubs nauwkeurig in het mobiliteitssysteem te positioneren, met STOMP als leidend ordeningsprincipe voor duurzame mobiliteit. Daarna is het zaak het juiste samenwerkingsmodel en een financieringsstrategie te kiezen. Er zijn een aantal constructies mogelijk, dus bouwden we een exploitatiemodel dat u helpt de juiste constructie te kiezen voor uw hub-vraagstuk. Of u nou een ontwikkelaar, gemeente, exploitant of een combinatie hiervan bent, we kennen uw afwegingen.

Benieuwd naar hoe we dit doen? Lees verder!

DOWNLOAD

Neem contact op