VLEERMUIS/MOT

Beide nachtelijke bestuivers en van grote waarde voor onze voedselproductie. 

De Vleermuis

Indicatieve waarde: €40 miljard

De vleermuis krijgt vaak niet de waardering die ze verdient. Vleermuizen zijn namelijk een spil in het ecologisch web. Door te jagen op insecten voorkomen ze plagen en wel 500 soorten planten en bomen zijn afhankelijk van de bestuiving door vleermuizen. Bijen bestuiven ook, zou je kunnen inbrengen, maar zo eenvoudig werkt het ecosysteem niet. Veel planten zijn speciaal geëvolueerd op de bestuiving van vleermuizen. Het zijn nachtbloeiers, met vormen waardoor juist de vleermuis makkelijk bij de nectar kan. Bovendien eten vleermuizen graag tropische vruchten. Tijdens de vlucht laten ze de onverteerde zaden vallen, genesteld in vruchtbare mest. Op deze manier verspreiden vleermuizen zaden van een hoop flora.

Eenvoudige berekeningen duiden op een economische impact van de vleermuis van € 40 miljard wereldwijd. Vleermuizen bestuiven specifieke soorten planten. De durian is bijvoorbeeld vrijwel geheel afhankelijk van de vleermuis, net als agave, het hoofdingrediënt van tequila. Zonder vleermuis zullen deze

gewassen niet voortbestaan, gewassen met een wereldwijde markt van respectievelijk $ 17,6 miljard en $ 195 miljoen per jaar. De economische waarde van plaagbestrijding door vleermuizen is alleen in de VS aangetoond, met een waarde van $22,9 miljard per jaar. Gegeven het feit dat China alleen al ruim vijf keer grotere landbouwsector heeft, is het niet onaannemelijk dat de reële, wereldwijde economische impact een veelvoud daarvan is. Wat we weten van vleermuistoerisme, is dat alleen al bij de Amerikaanse Congress Avenue Bridge al $3 miljoen per jaar wordt uitgegeven. Vleermuispoep wordt op kleine schaal gebruikt voor bemesting, grof geschat met een waarde van $50 miljoen wereldwijd per jaar. Door de zaden van de Gaint Oak te verspreiden, voegt de vleermuis alleen al in Zweden ruim $1 miljoen aan waarde toe. Tot slot is de vleermuis als voedselbron in Ghana geraamd op een totale marktwaarde van $80.000 per jaar. Alles bij elkaar opgeteld en omgerekend naar euro’s, is de economische impact van de vleermuis niet te min.

De Mot

Indicatieve waarde: €15 miljard

De mot is een wonderbaarlijk natuurverschijnsel met een van de meest verbazingwekkende levenscycli: geboren als een eitje, groeit uit tot rups, verpopt en verandert zichzelf in een mot. Maar de mot heeft niet alleen symbolische waarde. Het is een essentiële voedingsbron voor vogels en vleermuizen. Zonder de mot, zou het voortbestaan van deze dieren in gevaar kunnen komen. Bovendien zorgen motten voor bestuiving van bloemen. Ze onderscheiden zich van bijen en vlinders,

omdat motten in de nacht actief zijn en daarmee een specialistische slag slaan in het bestuiven. Van deze diensten is helaas nooit vastgesteld wat het ons brengt. Wat we wel weten, is dat sommige mot rupsen kostbare zijde produceren, die geenszins wordt geëvenaard door synthetische equivalenten, zoals viscose. Rupsenzijde voegt jaarlijks wereldwijd ruim €15 miljard economische waarde toe.

Vragen? Neem contact op

Meer informatie?

Download hier alle tekst inclusief bronvermeldingen:

Download