SNOEK/REIGER

Samen vormen ze een uniek duo van top jagers.

De Snoek

Indicatieve waarde: €4 miljard

De snoek is een van de top roofdieren van ons zoetwaterecosysteem. Hij wacht geduldig in het riet en schiet als torpedo naar buiten om zijn prooi te vangen. De snoek houdt populaties van kleinere vissen in toom en zorgt zo voor meer diversiteit aan vissen. De snoek is bijvoorbeeld een natuurlijke vijand van de invasieve exoot de Amerikaanse Rivierkreeft. Onderzoek toont aan dat overbevissing van snoeken, zorgt voor een significant verstoord ecosysteem. Een snoek biedt op zichzelf weer voedsel voor andere dieren. Snoeken in paartijd produceren massa’s eitjes die gegeten worden door een hoop kleinere dieren.

Snoeken zelf worden gegeten door vogels, zoals de reiger en aalscholver, en door de mens.

Duidelijk is de waarde van de snoek als voedselbron voor de mens, die wereldmarkt bedraagt namelijk bijna €4 miljard. Maar wat als de snoek zou verdwijnen? Ecosystemen zullen omvallen en visvangsten zullen afnemen, pleziervisser moeten een andere hobby zoeken en plaagdieren de overhand krijgen. De economische schade zal een veelvoud zijn van de waarde die de snoek zelf vertegenwoordigt.

De Reiger

Indicatieve waarde: €1 miljard

Reigers zijn prachtige dieren die in allerlei kleuren, soorten en maten komen. Ze zijn een belangrijke indicator voor een gezond ecosysteem. Reigers jagen namelijk in zoet en zout water en staan in beide systemen bovenaan de voedselladder. Is het systeem uit balans, dan biedt het niet genoeg voedsel voor de

reiger en zul je de reiger ook niet aantreffen. Helaas is de waarde van reigers moeilijk te berekenen. Wat bekend is, is dat reigers geliefd zijn onder vogelspotters, en er zijn enkele berekeningen gemaakt. Helaas blijft het vooral gissen, maar dat het systeem uit balans raakt zonder de reiger is evident.

Vragen? Neem contact op

Meer informatie?

Download hier alle tekst inclusief bronvermeldingen:

Download