organiseren van complexe besluitvorming

Grote veranderopgaven, een complexe politieke context en het inzicht dat we alleen met publiek-private samenwerking een toekomstbestendige wereld kunnen creëren. Bij transities en complexe besluitvormingsprocessen zijn vele partijen betrokken en is het de kunst om samen met deze partijen te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomst en vervolgens samen aan de slag te gaan. We leven in een tijd waarin de innovaties elkaar razendsnel opvolgen. Maar in veel markten staan problemen met bestuurs- en structureringsmodellen brede implementatie in de weg. Bovendien weerhouden tijdrovende besluitvormingsprocessen de private sector er soms van bij te dragen aan impactvolle maatschappelijke oplossingen. Wij staan onze cliënten bij tot het resultaat van onze samenwerking zichtbaar is, en we rusten niet voordat we échte impact hebben gemaakt. We kennen de wereld en hebben veel internationale ervaring in uiterst complexe ecosystemen met veel verschillende actoren.

Organiseren van complexe besluitvorming

De service

Wij hebben in dit soort trajecten de rol van de ‘vertrouwde derde’ en ‘scherpslijper’; wij ontwerpen het proces, maken de spelregels over deelname, informatievoorziening en besluitvorming, en zijn er voor alle partijen. We ontwarren de kluwen in opdrachten waarbij veel partijen met uiteenlopende belangen samen een oplossing moeten vinden. Vanuit oprechte interesse in problemen, drijfveren en belangen van betrokkenen zorgen wij ervoor dat zij vertrouwen hebben in het pad dat we samen volgen en de plek die elke partij heeft in dat traject. We ordenen de complexe inhoud en organiseren een proces aan de hand van een goed voorbereide dialoog. Inhoudelijk en met creatieve en productieve werkvormen. We zorgen voor gezamenlijk inzicht, waardoor mensen dezelfde taal spreken en acceptatie ontstaat. Of het nu gaat om publiek-publiek of publiek-privaat. We werken samen aan gedragen besluitvorming.

De diepte in

We hebben oog voor alle ‘stakeholders’. Denk alleen al aan de samenwerking die tot stand moet komen voor de energietransitie. In dit kader begeleidt Rebel bijvoorbeeld het proces van de totstandkoming van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. Een project waarbij zeer veel stakeholders en verschillende overheden ieder met eigen belangen samen een aanpak moeten vinden voor een thema dat mensen raakt. Mensen willen niet beslissen over windmolens in de eigen achtertuin of over een warmtetransitie die hoe dan ook geld zal kosten voor de burgers. Dat is wat wij een mooie uitdaging vinden. Daar waar stakeholders moeten omschakelen van beleid naar uitvoering, daar ligt de kracht van Rebel.

C

Chat met onze organiseren van complexe besluitvorming Rebel

onze projecten

onze experts