spoorwegen

We leven in een verstedelijkende wereld, waarin overheden altijd op zoek zijn naar manieren om de levenskwaliteit van hun burgers te verbeteren. Om dat te bereiken zal flink geïnvesteerd moeten worden in openbaar vervoer. Wij helpen onze cliënten effectieve strategieën te ontwikkelen om hun doelstellingen te verwezenlijken.

Spoorwegen & openbaar vervoer

In het kort

Wij ondersteunen zowel landelijke als lokale overheden bij het bepalen van hun strategische doelstellingen met betrekking tot openbaar vervoer, in het bijzonder passagiersvervoer per spoor. Daarbij adviseren we over het al dan niet betrekken van (semi-)private vervoerders om die doelstellingen te realiseren. En over hoe je de juiste voorwaarden schept om de belangen van overheden en private spelers op één lijn te brengen. Ook stellen we inkoopstrategieën op, adviseren we over de financiële aspecten van de inkoop en ontwerpen we prestatieregelingen en bestuurskaders. Wil jouw organisatie een openbaarvervoer- of spoorsysteem realiseren waar reizigers echt iets aan hebben? Wij staan voor jullie klaar.

 

C

Chat met onze spoorwegen Rebel

gerelateerde projecten

gerelateerde blogs

onze experts