Duurzaamheidskansen uitrol ERTMS-systeem voor ProRail

Gerealiseerd in Nederland
ProRail wil de uitrol van een nieuw beveiligingssysteem (ERTMS) op het spoor zo duurzaam mogelijk maken. Momenteel worden voor deze uitrol belangrijke keuzes gemaakt. Inzicht in duurzaamheidskansen is hierbij cruciaal.

Uitdaging

ProRail had vanuit verschillende afdelingen een diffuus beeld van de kansen voor verduurzaming, waardoor focus ontbrak. Om de grootste kansen scherp te krijgen en te kunnen verzilveren werd Rebel betrokken.

Aanpak

In drie stappen werkten we naar focus toe. Door gesprekken te voeren met vele inhoudelijke experts van ProRail, NS en andere organisaties uit de industrie hebben we een gestructureerde longlist van kansen gevormd. Vervolgens hebben we voor alle kansen de duurzaamheidsimpact uitgedrukt in CO2-equivalent geschat. Deze inschatting maakt het mogelijk om goed te begrijpen waar de grote kansen liggen en met welke maatregelen de meeste winst geboekt kan worden. Op basis van dit inzicht hebben we ProRail kunnen adviseren over de belangrijkste kansen, waarbij zowel aandacht is voor laaghangend fruit, alsmede de belangrijkste kansen die meer inzet vragen maar ook zullen resulteren in grote winst.

Ook hebben we geadviseerd hoe deze kansen kunnen landen binnen de ERTMS-aanpak. Onze combinatie van een strategische blik, spoorkennis en ruime ervaring met het bepalen van duurzaamheidsimpact was hierbij onderscheidend om tot dit resultaat te kunnen komen.

Om de inzichten goed in de organisatie te laten landen, introduceerden we de kansenkaart. Daarop zijn in één oogopslag de belangrijkste kansen voor de vier duurzaamheidspijlers van ProRail – Mobiliteit, Energie, Materialen en Natuur – te zien.

 

Contactpersoon

Impact

21 significante kansen geïdentificeerd om meer dan 50.000 ton CO2-uitstoot te besparen.