stedelijke mobiliteit

Om ervoor te zorgen dat steden kunnen blijven groeien en leefbaar, veilig en toegankelijk blijven, is een mobiliteitstransitie nodig. Wij helpen overheden, ontwikkelaars en vervoerders om zo'n transitie te realiseren.

Stedelijke mobiliteit

In het kort

Mobiliteit is een voorwaarde voor stedelijke ontwikkeling. Het gaat erom mobiliteit zo in te richten dat nieuwe ontwikkelingen en steden leefbaar, veilig en bereikbaar blijven. Wij ontwikkelen mobiliteitsconcepten en mobiliteitsbeleid voor overheden en ontwikkelaars. Onze basis is de “driehoek” van ruimte (concentreren en combineren), mobiliteit (voetganger, fietser, openbaar vervoer, deelmobiliteit, auto en stadslogistiek) en gebruikers (passagiers, focus op mens). We werken datagedreven, aangezien data en digitale infrastructuur de pijlers zijn van de mobiliteitstransitie. En we helpen publieke en private partijen bij het opstellen en uitvoeren van samenwerkingsovereenkomsten, inclusief nieuwe financieringsvormen.

 

C

Chat met onze stedelijke mobiliteit Rebel

gerelateerde projecten

onze experts