Duurzame Transit-Oriented Development in Brazilië

Gerealiseerd in Brazilië

Duurzame Transit-Oriented Development in Brazilië

De sleutel tot duurzame verstedelijking is Transit-Oriented Development (TOD) – een planningstrategie gericht op compacte woongebieden met gemengde functies en toegang tot hoogwaardig openbaar vervoer en mobiliteitsopties.

Uitdaging

Brazilië gaat de komende tien jaar richting een verstedelijkingsgraad van 90 procent. Tegelijkertijd vertoont het bestaande stedelijke netwerk al de scheuren van tientallen jaren snelle groei met weinig tot geen planning. De overheid ziet TOD als oplossing en heeft hulp nodig bij het identificeren van de hiaten.

Aanpak

Samen met IBI Group ontwikkelde Rebel een TOD-strategie voor twee Braziliaanse steden: Belo Horizonte en Rio de Janeiro. De belangrijkste stappen in het proces waren: (i) verzamelen en inventariseren van gegevens door afgeronde en lopende inspanningen op het gebied van planning te analyseren om vast te stellen waar hiaten in het beleid, strategieën en ontwikkelingsprojecten zitten (waaronder het regelgevende en institutionele kader voor vastgoedontwikkeling, gebruik van value capturing-instrumenten en relevante belastingheffingen); (ii) onderzoek naar de vervoersstromen en stations in de relevante gebieden; (iii) organiseren van workshops voor stakeholders om de openbaarvervoersdoelen te delen, doelstellingen te prioriteren, markten aan te wijzen, interesse te wekken voor het project en feedback te vragen;

(iv) aanwijzen en prioriteren van TOD-gebieden; (v) beoordelen welke value capturing-instrumenten ter beschikking staan in Belo Horizonte en Rio de Janeiro; (vi) analyseren van risico’s en doen van aanbevelingen om een aanpasbare planning en geïnformeerde besluitvorming te waarborgen; (vii) opstellen van TOD-aanbevelingen; en (viii) vaststellen van een financieringsstrategie en strategisch plan voor economische ontwikkeling. Het plan voor Belo Horizonte werd in 2021 gepresenteerd en het plan voor Rio de Janeiro zal in 2022 gereed zijn.

Impact

Vaststellen en vormgeven van Brazilië's Transit-Oriented Development om betere mobiliteit te creëren.