Skills

Iedere Rebel heeft een specifieke mix aan skills in huis. Onze skills zijn altijd in ontwikkeling. Per project kiezen we de beste formatie voor de grootste impact. Opgeteld zijn dit onze voornaamste specialismen: strategisch advies & ontwikkeling, bedrijfsanalyses & evaluatie, partnership consulting & contracten, financieel advies & modellering en investeren & fondsbeheer.

Strategisch advies & ontwikkeling

Samen met onze partners bepalen we de strategie en visie van een project of onderneming. Op de korte en lange termijn. In een strategisch advies kijken we naar de onderneming op zich én de gehele markt. We stellen een gedegen plan op zodat koers en inrichting duidelijk zijn, als basis voor besluitvorming in de toekomst. Maar net zo goed voor acute problemen. Altijd gebaseerd op feiten en altijd samen met onze partners. Want strategie moet gedragen worden. Organisatieontwikkeling is net zo cruciaal als de kwaliteit van het strategische plan zelf. Dit gaat over inrichting, structuur, cultuur, hiërarchie, transitie en leiderschap. We zetten daarbij sterk in op ondernemerschap.

Analyse & evaluatie

Vanuit onze financieel-economische en bestuurskundige achtergrond doen wij economisch onderzoek, beleidsonderzoek, voeren we evaluaties, maatschappelijke kosten-batenanalyses en risicoanalyses uit, stellen businesscases op en geven we in alle fases van een project advies. We geven ook projectoverstijgend advies met oog voor het besluitvormingsproces. We zijn theoretisch sterk, maar kennen de praktijk en haar vaak complexe politieke context ook goed. We zien snel welke economische structuur ten grondslag ligt aan een knelpunt of ambitie.

Evalueren gaat bijna altijd samen met een doorkijkje naar de toekomst en verbetervoorstellen die we ook in samenspraak met stakeholders toetsen op haalbaarheid. We zijn niet van het vinkjes zetten in standaard instrumenten, maar van het (door)ontwikkelen van instrumenten, zodat we écht antwoord kunnen geven. Geen papieren exercities, maar maatwerk in interactie met onze partners.

Partnership consulting & contracten

Rebel loopt voorop in nieuwe contractvormen en partnership consulting waarbij het creëren van meerwaarde voorop staat. Dat vraagt om een slimme risicoverdeling en maatwerk. Zowel publiek-private als publiek-publieke overeenkomsten zijn gebaat bij evenwichtige contracten met meerwaarde op de lange termijn. Bij een partnership consulting maken we gebruik van de ontwikkelkracht van de markt. Door vroege marktconsultaties uit te voeren. Ook geeft Rebel samen met overheden vorm aan inkoopprocessen en aanbestedingen. We weten welke prikkels we moeten inbouwen om bedrijven maximaal te stimuleren.

Financieel advies & modellering

Projecten, bedrijven en ideeën financierbaar maken. Daar zijn we goed in. We geven financieel advies en optimaliseren, structureren en arrangeren financieringen. Als aanbesteder of als bieder op een project. Financieel advies bestaat doorgaans uit quickscans, risicoanalyses, financieringsmodellen en -strategieën en businesscases. Deze skill combineren we met het bouwen van heldere, flexibele modellen voor complexe financiële projecten. Ons ervaren modelleerteam werkt uitsluitend met de internationaal erkende FAST-standaard, waarin we ook training geven. We bouwen o.a. PPS-biedingsmodellen, businesscases voor hernieuwbare energie- of vastgoedprojecten en logistieke besluitvormingstools. Vanuit cockpit- en inputsheets zijn onze partners zelf in staat het model te bedienen.

Investeren & fondsbeheer

Naast adviseur zijn we ook investeerder. Hierdoor zijn wij een graag geziene gast aan beide kanten van de tafel. We investeren zelf in projecten waarbij we een deel van de risico’s dragen, maar geven tevens investeringsadvies aan onze partners en begeleiden hen tijdens grote investeringen. In 2017 richtten we als Rebel ons eigen fonds op onder de naam EPICo (European Projects Investment Company). Het fonds is het resultaat van het opvolgen van ons eigen advies: als je gelooft in projecten moet je mee-investeren. Met EPICo richten we ons op kleine en middelgrote infrastructurele projecten, met een focus op publiek-private-samenwerkingsprojecten voor infrastructuur, vastgoed en hernieuwbare energie.

Data science

Om inzichten te verkrijgen binnen de verschillende markten wordt data steeds belangrijker. Wij combineren de vaardigheden van onze data scientists – zoals dashboard-ontwikkeling, statistische analyses, voorspellend modelleren (machine learning en deep learning) en data engineering – met de domeinkennis van onze experts en de klant. Wij geloven namelijk dat data op zichzelf weinig zegt, maar dat een sterke samenwerking nodig is om vanuit data informatie en uiteindelijk kennis te verkrijgen. Zo houden wij een grip op het steeds groter wordende datalandschap.