Vernieuwing op het Nederlandse spoor

Gerealiseerd in Nederland

Vernieuwing op het Nederlandse spoor

Hoe geef je vorm aan vernieuwing op het Nederlandse spoor? Hoe veranker je alle doelstellingen zonder concessies te doen aan de wensen van de reiziger? Rebel ondersteunde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij het opstellen van de concessies voor NS en ProRail voor de periode 2015 tot 2025.

Kind verbindt twee stukken rails van speelgoedtrein

Uitdaging

Nadat de Lange Termijn Spooragenda was afgerond, werd de agenda vertaald in prestatieafspraken met NS en ProRail. In korte tijd moest worden bepaald hoe de spoorondernemingen te prikkelen zijn om treinreizigers en goederenvervoerders voorop te zetten. Kortom: onze uitdaging was om de NS en ProRail te voorzien van slim transport-advies.

Aanpak

De opstelling van de concessie vroeg om het concreet maken van een diversiteit aan onderwerpen. Hoe kunnen we NS en ProRail stimuleren om de lat hoog te blijven leggen? Hoe verenigen we publieke wensen met de doelstellingen van de betrokken ondernemingen? Vraag naar inhoud en ervaring met politieke processen maakte dit voor ons een unieke opdracht.

We leverden een flinke bijdrage aan het proces om de langetermijndoelstellingen op het spoor te verankeren in de concessies. We verkenden mogelijkheden, onderhandelden en formuleerden oplossingen. Zij aan zij met de betrokken ambtenaren hielpen we om in de Tweede Kamer de seinen op groen te krijgen. Op 15 december 2016 werd de concessie verleend.

Impact

Met een focus op de reiziger verankerden we vernieuwing op het Nederlandse spoor.