Value capturing als financieringsinstrument voor openbaarvervoerprojecten

Gerealiseerd in Verenigde Staten en Columbia

Value capturing als financieringsinstrument voor openbaarvervoerprojecten

Veranderingen in gewoonten en de maatschappij hebben grote invloed op het gebruik van openbaar vervoer, en dus de wijze waarop dit wordt gefinancierd.

Uitdaging

Steden worden steeds groter en de vraag naar openbaar vervoer groeit mee. De bestaande vervoerssystemen moeten hun servicegebied en dienstregeling uitbreiden en efficiëntieslagen maken om te kunnen voldoen aan de vraag. Daarnaast moet worden voldaan aan de mobiliteits-, milieu- en energiedoelstellingen die de overheid heeft geformuleerd.

Aanpak

Value capturing is de publieke terugvordering van een deel van de waardevermeerdering van grond en vastgoed die is ontstaan door publieke infrastructuurinvesteringen. Het rapport geeft aan aan welke eisen moet worden voldaan voor succesvolle waardecreatie door vervoersinfrastructuurinvesteringen en terugvordering van een deel van die waarde via specifieke value capturing-instrumenten.

Het omvat zes casestudy’s met voorbeelden van succesvolle value capturing voor openbaarvervoerinvesteringen.

Impact

Ondersteunen van openbaar vervoer door inzicht te verschaffen in financieringsinstrumenten.