Transactie-ondersteuning voor offshore windmolenpark

Gerealiseerd in Frankrijk

Transactie-ondersteuning voor offshore windmolenpark

Het adviseren van een internationaal consortium over de financiële structurering van een aanbesteding. Deze internationale aanbesteding werd uitgeschreven door de Franse regering en betrof de ontwikkeling van een nieuw offshore windmolenpark (400 tot 600 MW) voor de kust van Duinkerken.

De uitdaging

Het consortium had weinig tijd om een business case voor te bereiden om een strategie voor de aanbesteding te bepalen. Omdat het park naar verwachting pas over vijf jaar gebouwd kan worden, moesten de aanbestedende partijen een uitgebreide risicobeperkingsstrategie presenteren. Er moest rekening worden gehouden met technologische ontwikkelingen en de volatiliteit van de financiële markten tijdens het langdurige gunningsproces.

De aanpak

Ons financiële team heeft een op maat gemaakt financieel model opgesteld om de inschrijvingsprijs te bepalen. Hiermee konden we meerdere technische en financiële optimalisaties identificeren en testen. Daarbij moest het juiste evenwicht gevonden worden tussen prijsstelling, blootstelling aan risico’s en naleving van de regels van de aanbesteding.

Tegelijkertijd trad een tweede Rebel-team op als aanbestedingsmanager. In deze hoedanigheid verzorgde het team de coördinatie en naadloze integratie van alle werkzaamheden op het gebied van techniek, financiën, wet- en regelgeving en duurzaamheid om een robuust aanbestedingspakket samen te stellen.

We hebben meer verantwoordelijkheid op ons genomen dan normaal gesproken wordt verwacht van een financieel adviseur. We zijn echt een integraal onderdeel geworden van het aanbestedingsteam. Zo zorgden we ervoor dat alle deelnemers begrepen hoe individuele keuzes de algemene aanbestedingsstrategie zouden kunnen beïnvloeden. Ook ondersteunden we de verschillende partijen door middel van kritische analyses wat betreft hun investeringsbeslissingen en interacties met kredietverstrekkers.

Impact

Advies voor investeringen en financiële structurering tijdens het aanbestedingsproces.