Strategie & implementatie duurzaamheid Smit & Zoon

Gerealiseerd in Nederland

Strategie & implementatie duurzaamheid Smit & Zoon

Leerlooien verduurzamen is een uitdaging. Smit & Zoon pakte die op. Net als een pepertje in de chili katalyseren ze als kleine speler verduurzaming in de sector.

Uitdaging

Voor een familiebedrijf is het logisch waarde te creëren voor de volgende generatie. De uitdaging was om deze financiële, én niet-financiële waarde, expliciet te maken. Na het vertalen van de waarde in een missie, visie en strategie was de uitdaging deze te laten landen en te verankeren in de organisatie.

Aanpak

Nadat we met de directie de strategie hadden vastgesteld, werd deze met een multidisciplinair team verder uitgewerkt. Een bedrijfsbezoek bij een koploper liet hen ‘outside-in’ denken, en een teamcoach zorgde dat ze gebruik maakten van elkaars krachten. Tijdens een tweedaagse werden de lijnen uitgezet voor drie kernthema’s. Deze thema’s werden door functionele teams verder uitgewerkt in concrete plannen.

Medewerkers kregen de kans de plannen te bevragen. Zo lieten we als een olievlek het duurzame gedachtegoed in de organisatie landen.

Impact

Inspiratie, structuur, teambuilding en een organisatie die meervoudige waarde creëert voor ‘the next generation’.