Publicatie van het Rebel-boek Challenge Your Professional Life

Gerealiseerd in Nederland

Publicatie van het Rebel-boek Challenge Your Professional Life

Rebelleren in business: een contradictio in terminis? Rebel en MENDO publiceerden een coffee table book. Met als uitgangspunt het kantoor – symbool voor het conventionele, voorspelbare en vastgeroeste – onderzoeken voormalige, huidige en toekomstige Rebels in dit boek het concept rebellie.

Uitdaging

Het thema voor de Nederlandse Boekenweek werd aangekondigd: het zou rebellen & dwarsdenkers worden. Dit betekende dat het eerste door Rebel gepubliceerde boek in minder dan twee maanden van concept naar drukker moest. Rebelleren in de breedste zin van het woord. Dit stond ons op het lijf geschreven.

Aanpak

We sloegen de handen ineen met grafisch ontwerpbureau en boekwinkel MENDO en gingen met een enthousiast team Rebels meteen van start. We begonnen met een verkenning van het idee van rebelleren op de werkvloer. Bij Rebel initiëren en realiseren we onze eigen projecten en maken impact als adviseurs en investeerders. We kiezen bewust voor een non-conventionele organisatiestructuur. Een deel van Rebel vindt dat deze structuur prima werkt, een ander deel heeft nog weleens zijn vraagtekens erbij.

Dus gingen we in gesprek: met voormalige Rebels, huidige Rebels, samenwerkende partners, en klanten. We namen een team van freelance creatives in de armen om interviews af te nemen, beeld te ontwerpen en het proces te begeleiden in samenwerking met onze eigen teams. We namen onze eigen organisatie als casestudy.

In dit creatieve proces, in sneltreinvaart, ontstond een boek dat is geschreven op een typische Rebel-manier: we laten onszelf niet buiten schot. We stellen open vragen die bij de lezer mogelijk nieuwe vragen oproepen. Op deze manier willen we hokjesdenken omzeilen en sporen we aan tot het vinden van niet-traditionele oplossingen. Want waarom zou de werkvloer niet als speelplaats kunnen functioneren? Een plek voor experimenteren en vruchtbare samenwerkingen?

Dit boek biedt casestudies, handvatten en inspiratie voor de manieren waarop dit kan. Voor degenen die dapper (en wellicht gek) genoeg zijn om te geloven dat het kan: we nodigen je uit om de rebelse leider of ondernemer te worden waar je organisatie, en de wereld, op heeft gewacht. Bekijk de campagnepagina: Challenge Your Professional Life. No Change Without A Rebel.

Impact

Publicatie van een boek dat aanzet tot denken en motiveert te rebelleren op kantoor.