Ontwikkeling van gebruikssituaties voor autonome pendeldiensten

Gerealiseerd in Nederland

Ontwikkeling van gebruikssituaties voor autonome pendeldiensten

Wij steunen de ontwikkeling van een reeks gebruikssituaties voor autonoom ‘microvervoer’ door middel van elektrische pendeldiensten, met als doel schoon en veilig ‘last-mile’-transport in steden in heel Nederland (en daarbuiten) te stimuleren. Rebel gaat dan ook tijd en geld steken in het realiseren van een aantal van dit soort projecten!

Uitdaging

Er wordt veel gepraat over zelfrijdende voertuigen en elektrisch transport en er worden allerlei concepten voor bedacht. Tot nu toe heeft dit alles eigenlijk niet veel meer opgeleverd dan tijdelijke pilotprojecten, demonstraties op expoterreinen en vergelijkbare kortstondige gebruiksvormen. Hier bij Rebel hebben we ingezien dat er nu duidelijk een draagvlak is voor dit soort vervoer en dat de technologische ontwikkeling op dit terrein een volwassen fase heeft bereikt. Daarom hebben we besloten om een serie gebruikssituaties op diverse plekken in Nederland te ontwikkelen, waarbij een autonome last-mile-vervoersdienst zinvol is vanuit het oogpunt van transport en mobiliteit.

Aanpak

Wij denken dat we autonoom last-mile-vervoer naar een hoger niveau kunnen brengen, doordat we de gebruikssituatie altijd goed analyseren en op de hoogte zijn van de beschikbare technologieën en de relevante aanbieders. Daarbij verliezen we niet uit het oog dat er een sterk samenwerkingsverband moet worden gesmeed tussen alle stakeholders.

De kern van onze aanpak rust altijd op een snelle scan van de gebruikssituatie. Waar en hoe kan het implementeren van een autonome last-mile-vervoersdienst toegevoegde waarde bieden in een bepaalde transport- of mobiliteitssituatie? Wij helpen klanten om interessante gebruikssituaties in vervoersnetwerken te ontdekken. Tijdens een snelle scan kijken we naar routes en aanpassingen in de haltes of infrastructuur, maar uiteraard ook naar de vereiste systeemspecificaties, reguleringen, vloot, personeelsbehoeften, controle vanuit de meldkamer, kosten en implementatieplanning.

We werken aan een aantal verschillende gebruikssituaties, zoals de toegankelijkheid van ziekenhuizen (Haga, Den Haag), expo-pendeldiensten (ESA-ESTEC, Noordwijk), luchthavenvervoer (Rotterdam-The Hague Airport), stedelijke ontwikkeling (Binckhorst, Den Haag) en een universiteitscampus (Delft).

Wij investeren tijd en geld om deze gebruikssituaties verder te ontwikkelen, implementeren en exploiteren. Daartoe werken we samen met technische partners (bijvoorbeeld het Future Mobility Network), instanties en vervoersbedrijven (bijvoorbeeld voor Haga: de Haagse Transportmaatschappij HTM). Als onvervalste Rebels zorgen wij er dan ook voor dat dingen echt gebeuren en zetten we graag een stapje extra!

Meer weten over Rebel en autonome pendeldiensten?

Impact

We hebben al diverse klanten geholpen om dit soort vervoerszaken in de praktijk aan het rollen te brengen.