Ontwikkeling van een ambitieus gemengdgebruik-district in Belize City

Gerealiseerd in Belize

Ontwikkeling van een ambitieus gemengdgebruik-district in Belize City

Ondersteuning bij de totstandkoming van Lake Independence, het belangrijkste ontwikkelingsproject van Belize City. Rebel gaf advies op het gebied van structurering en inkoop tijdens verschillende fases van het project.

De uitdaging

Lake Independence is een langetermijn-project waarvoor zowel publieke als private investeringen nodig zijn. Wij begeleiden het plaatselijke ontwikkelingsbureau bij het complexe proces van het structureren en inkopen van PPS voor het nieuwe centrale busstation, het gebouw waarin het ministerie van Financiën is gehuisvest, verschillende commerciële ontwikkelingen en een ander overheidsgebouw.

Aanpak

Er waren innovatieve financieringsoplossingen nodig om dit levendige gemengdgebruik-district van 155 hectare – en de bijbehorende openbare ruimte – te realiseren. Daarom schakelde Belize Infrastructure Limited de hulp van Rebel in. We hebben een financieel plan opgesteld, evenals inkoop- en contracteringsstrategieën voor de verschillende fases van het project.

We werken samen met aannemers, ontwikkelaars, investeerders en andere geldschieters om publiek-private samenwerkingen tot stand te brengen die kunnen helpen deze ambitie te verwezenlijken. Ons werk zorgt ervoor dat Lake Independence financieel en economisch duurzaam wordt, en dat er nieuw leven in de wijk wordt geblazen.

Impact

Lake Independence ontpopt zich als duurzaam en innovatief ontwikkelingsproject in Belize City.