Met marktplaats voor mobiliteit slim naar Antwerpen

Gerealiseerd in België

Met marktplaats voor mobiliteit slim naar Antwerpen

Het Masterplan 2020 gaat over de ambitie voor vlot verkeer, veilige wegen en een betere leefkwaliteit in en om Antwerpen. Op de lange termijn een verademing, maar op korte termijn een uitdaging voor de Antwerpse mobiliteit. De bereikbaarheid van een stad verbeteren lukt alleen door samen te werken. Met expertise van zowel Nederlandse als Vlaamse Rebels gingen we de uitdaging aan en gaven we transport-advies. Om het personen- en goederenverkeer ook tijdens de werkzaamheden vlot door Antwerpen te laten stromen, moeten we vijf jaar lang 10.000 spitsmijdingen van het wegennetwerk toveren.

Snuffelzaak met speelgoedvervoersmiddelen

Uitdaging

De verwachtte impact van het Masterplan 2020 op het verkeer is groot en de stad zoekt naar nieuwe maatregelen om een vlotte doorstroming te verzekeren. De minder-hinder-maatregelen zijn leidend. Hoe kan de stad snel en effectief deze maatregelen in Antwerpen toepassen tijdens de uitvoering van het Masterplan 2020? De stad Antwerpen heeft ons ingeschakeld om onze visie te geven op het creëren van ‘marktplaatsen’ voor mobiliteit.

Aanpak

De marktplaatsen richten zich op het vergroten van de (latente) vraag en het stimuleren van private mobiliteitsaanbieders. Het ‘Slim naar Antwerpen’-team rolde de Marktplaats voor Mobiliteit uit. Ze werden daarbij gecoacht door een team van Nederlandse Rebels met ervaring in het opstarten van mobiliteitsmarktplaatsen, en door Belgische Rebels met kennis van de lokale mobiliteitscontext. Naast het opstellen van een transportstrategie, begeleiden we ook het proces tijdens de implementatie.

Om samen met ‘Slim naar Antwerpen’ een divers aanbod van mobiliteitsdiensten op de markt te kunnen brengen, focussen we op diverse gebieden. Naast een innovatieve aanbesteding gericht op spitsmijdingen, wordt ook voor de tweede keer een projectoproep gelanceerd. De vraagzijde wordt gestimuleerd door het targeten van specifieke bewoners en logistieke scans in de gebieden met de grootste verkeersimpact.

Impact

Binnen één jaar werden 12 nieuwe mobiliteitsdiensten voor vracht en personen uitgerold. Een tweede golf is onderweg.