Meer bewegen en een sterker sportstelsel

Gerealiseerd in Nederland

Meer bewegen en een sterker sportstelsel

De Nederlandse Sportraad heeft de ambitie uitgesproken dat in 2030 tenminste 75% van de bevolking actief sporten of bewegen. We hebben de Sportraad geholpen bij een onderzoek naar de beleidsopties om deze ambitie waar te maken.

Uitdaging

Momenteel sporten of bewegen zo’n 50% van de bevolking voldoende om aan de beweegrichtlijnen te voldoen. Dat moeten er 75% worden. Maar dit doel wordt niet vanzelf bereikt. Er zijn additionele maatregelen nodig, gericht op meer bewegen en gericht op een sterkere sportbranche. Maar welke, en wat kost dat?

Aanpak

De Nederlandse Sportraad heeft een werkgroep ingesteld om te adviseren over mogelijke beleidsopties. Wij zijn gevraagd om deze werkgroep inhoudelijk te ondersteunen. Centraal hierbij staat het inventariseren van mogelijke maatregelen en het doorrekenen van de financiële impact van deze maatregelen. We zijn begonnen met een economisch kader, zodat we alle opties op dezelfde manier kunnen beoordelen. Naast de berekening van de financiële impact hebben we gekeken naar het doelbereik en naar de verdeling van de kosten tussen diverse publieke en private partijen.

We hebben zo’n 30 opties geïnventariseerd en na een eerste selectie ongeveer de helft daarvan verdiept. Van relatief kleine opties zoals opleidingsprogramma’s voor professioneel verenigingsbestuur tot grote opties zoals een impuls aan de openbare ruimte, waarmee sporten en bewegen voor jong en oud aantrekkelijker wordt. De opties hebben we meerdere keren met de werkgroepen besproken en verder aangescherpt. Ons rapport is samen met het advies van de Sportraad aangeboden aan de Minister voor Medische Zorg en Sport.

Impact

Creëren van opties die leiden tot het promoten van meer beweging.