Kenniscentrum voor klimaatadaptatie en bedrijven

Gerealiseerd in Germany

Kenniscentrum voor klimaatadaptatie en bedrijven

De overheid van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zet zich in voor succesvolle, rechtvaardige en toekomstgerichte ontwikkelingen op maatschappelijk, milieu- en economisch gebied. Duurzaamheid is daarbij een leidend principe. Ze ondersteunen actief de wereldwijde inspanningen in de strijd tegen klimaatverandering en zetten zich in voor een betere toekomst.

Uitdaging

Om bedrijven bij te staan, ontwikkelt de overheid van Noordrijn-Westfalen een kenniscentrum voor klimaatadaptie binnen en door bedrijven in de Duitse deelstaat. Het kenniscentrum wil het centrale aanspreekpunt zijn voor bedrijven als het gaat om klimaatadaptatie in Noordrijn-Westfalen en biedt ondersteuning bij het aanboren van nieuwe (inter)nationale markten. Bedrijven worden gestimuleerd om klimaatrisico’s te beheersen en hun klimaatbestendigheid te vergroten.

Aanpak

Het doel van Rebel was om bedrijven die zich moeten aanpassen aan klimaatverandering samen te brengen in een netwerk (de vraagkant) en in contact te brengen met bedrijven die oplossingen – producten, diensten – aanbieden voor klimaatadaptatie (de aanbodkant).

Rebel was medeverantwoordelijk voor het netwerkbeheer, verzamelde en verschafte informatie over risico’s, maatregelen en kosten, 

benaderde bedrijven om deel uit te maken van het leveranciersnetwerk, ontwikkelde een database van bedrijven die oplossingen voor klimaatadaptatie bieden, en overlegde en werkte samen met betrokken instellingen.

Impact

Ontwikkelen van een kenniscentrum in Noordrijn-Westfalen voor betere klimaatadaptatie door bedrijven.