Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid

Gerealiseerd in Nederland

Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid

Vanaf 2016 ondergaat het gebied rondom station Zuidplein een complete metamorfose. Het doel van deze gebiedsontwikkeling? Een blijvende fysieke en sociale impuls geven aan Zuid. Een complex, omvangrijk en kostbaar project met als doel Rotterdam Zuid aantrekkelijker te maken.

Winkelende mensen

Uitdaging

Hart van Zuid heeft een looptijd van 20 jaar en de totale investering loopt op tot 330 miljoen euro. De complexiteit van het project wordt veroorzaakt door de lange looptijd van het contract en de diversiteit aan (vastgoed)objecten en financieringsvormen die erin worden samengebracht.

Aanpak

Voor de gebiedsontwikkeling heeft de gemeente het project als integraal publiek-privaat-samenwerkingsproject aanbesteed; commerciële ontwikkelingen, maatschappelijk vastgoed en het OV-station worden gecombineerd. Rebel stond aan de basis van de aanbesteding van dit omvangrijke Rotterdamse project. We ondersteunden de gemeente met de aanbesteding die leidde tot het selecteren van een private partij die de verantwoordelijkheid neemt voor de investering in het gebied en het waarmaken van de maatschappelijke ambities.

Wij ondersteunden de gemeente met de budgettaire inpassing, de risicoanalyse, de gunningscriteria en alle andere financiële onderdelen van het project. De basis is gelegd. Momenteel zijn we als adviseur betrokken bij de uitvoering.

Impact

Een bruisend centrum voor de bewoners, bezoekers en ondernemers van Rotterdam Zuid.