Gebiedsontwikkeling Eindhoven Internationale KnoopXL

Gerealiseerd in Nederland

Gebiedsontwikkeling Eindhoven Internationale KnoopXL

De Internationale KnoopXL, het stationsgebied van Eindhoven, zal de komende 25 jaar transformeren tot een nieuwe woon-, leef en werkwijk. Rebel geeft strategisch en financieel advies om dit te realiseren.

Uitdaging

Om herontwikkeling mogelijk te maken moet de gemeente fors investeren in een nieuw busstation en stadsboulevard. Daarnaast moet er worden samengewerkt met de vele grondeigenaren en gebruikers in het gebied.

Aanpak

De afgelopen jaren hebben we in samenwerking met de gemeente, provincie en andere adviesbureaus de Ontwikkelvisie uitgewerkt. Deze visie beschrijft hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Daarnaast hebben we in het Ontwikkelkader de stedenbouwkundige en financiële spelregels opgesteld waaraan de nieuwbouwontwikkelingen moeten voldoen.

De Ontwikkelvisie en -kader zijn ondertussen vastgesteld door de Gemeenteraad en Provinciale Staten waardoor we nu werken aan de uitvoering van deze visie. De gemeente en provincie willen hiervoor een gezamenlijke entiteit (BV) oprichten waarin ze de winst en het risico van de gebiedsontwikkeling samen delen. Rebel ondersteunt hen bij het opstellen van het businessplan en de samenwerkingsovereenkomst (SOK).

 

 

 

Ondertussen gaat de gebiedsontwikkeling gewoon door. We helpen bij het beoordelen of de verschillende marktinitiatieven voldoen aan de (financiële) kaders. Daarnaast zijn we betrokken bij de uitwerking van thema’s als mobiliteit, energie, klimaatadaptiviteit en circulariteit en denken we mee hoe we deze thema’s (financieel) kunnen organiseren binnen de gebiedsontwikkeling. Ook hebben we voor dit project een succesvolle Woningbouwimpuls-aanvraag ingediend waardoor het gebied ruim €23 mln subsidie heeft ontvangen voor (betaalbare) woningbouw.

Impact

Een verouderd kantorengebied verandert naar een centrale woon-, leef en werkwijk voor iedereen.